Súgó az OAI kereső rendszerhez

Az OAI kereső a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya által kifejlesztett szolgáltatás, amely az OAI archívumok tartalmának együttes keresését, böngészését, áttekintését teszi lehetővé. Az szolgáltatás tartalmi felelőse az MTA KIK

A felhasználók számára elérhető szolgáltatások a következők:

A szolgáltatás nyílt és ingyenes, mind a felhasználók, mind az archívumok részére. A csatlakozni kívánó archívumoknak a tartalmakhoz rendelt metaadatokat kell egy szabványos hálózati protokollon keresztül elérhetővé tenni. Ez a protokoll az OAI-PMH, az Open Archives Initiative (OAI) nemzetközileg elfogadott ajánlása. A metaadatok formátuma lehet az OAI által ajánlott Dublin Core változat, vagy az NDA által kifejlesztett Dublin Core alapú sémák egyike (külön séma van pl. könyvekre, filmekre, műsorszámokra, stb.).

Tartalmi kérdésekben az MTA KIK, technikai problémákkal az MTA SZTAKI DSD keresendő.

Az egyszerű keresés használata

A kereső mezőbe szavakat, szórészeket lehet írni, speciális karakterek használata nem megengedett. Példa: "Kossuth Petofi marcius" (az ékezetek elhagyhatók)

Mező választás: a Dublin Core 16 leíró mezőt használ, ha nem az összes mezőben akar keresni, itt kiválaszthatja azt a mezőt, melynek tartalmára a keresés korlátozódni fog.

Előfordulás választás: a találatlistában való megjelenés feltétele lehet a kereső mezőbe beírt szavak, szórészek mindegyikének előfordulása a találatban, vagy csak egy szó, szórész előfordulása a felsoroltakból.

Illeszkedés választás: a kereső mezőbe beírt szórészeket a rendszer tekintheti teljes szónak, a szó elejének, vagy keresheti bárhol a szavak belsejében (lassú!).

A keresés eredményének megjelenítése 3 részre oszlik: a kereső kérdőív megismétlése, a találatok archívumonkénti megoszlása, a találati lista. A kérdőív segítségével a keresőkérdést javíthatjuk, pontosíthatjuk. Az archívumonkénti megoszlás táblázatában lehetőség van csak egy kiválasztott archívumon belüli találatok megtekintésére.

A találati lista a találatok beérkezési dátuma szerint van rendezve (legfrissebb tartalom legelöl). Az alább látható léptető panellel a találati listában való mozgás vezérelhető. Balról jobbra az ikonok a következő funkciókat látják el: lista elejére ugrás, előző találatlista oldal, aktuális oldal frissítése, következő találatlista oldal, lista végére ugrás.

A részletes kereső használata

A használni kívánt sémák kiválasztása

Az OAI kereső rendszer több metaadatséma használatát is lehetővé teszi. Néhány alapvető metaadatsémán (a Dublin Core 15 elemű alapelemkészletén és a minősítőkkel bővített DC mezőkészleten) túl támogatja az NDA által definiált sémákat. A haszálni kívánt sémák köre -- keresési célunktól függően -- megválasztható. Egyetlen séma megjelelölésekor a helyzet egyértelmű: elemi feltételekként csak e kiválasztott séma mezőit használhatjuk. (A mezők kétszintű bontásban: az Dublin Core elem és az opcionális minősítő szintjén válaszhatók ki a felkínált listából). Több metaadatséma esetén viszont képezhetjük a sémák mezőkészleteinek metszetét vagy únióját is. Metszet esetén csak azokat a mezőket látjuk, amelyek mindkét metaadatsémában szerepelnek. Únió esetén a megjelölt metaadatsémák által használt összes mező látható a felkínált mezőlistában.

A logikai műveletek használata

A részletes keresőben elemi -- azaz a metaadatrekordok egy-egy mezőjére irányuló -- feltételek logikai kombinációjával komplex keresési kritériumokat lehet összeállítani. A feltételek összekapcsolására az ÉS és a VAGY műveletek használhatók, de ezen műveletek beillesztése mindig kétféle szabály valamelyikét követi: 1. vagy egymással VAGY-kapcsolatban álló feltételek csoportjai között létesítünk ÉS-kapcsolatokat, vagy fordítva: 2. egymással ÉS-kapcsolatban álló feltételek csoportjait kapcsoljuk össze VAGY műveletekkel. Ez a kétféle logikai felírási mód (amelyek tetszőleges logikai kifejezés megfogalmazására alkalmasak), megfelelnek a matematikai logikában használt kétféle normálforma fogalmának: az előbbi (belül VAGY, kívül ÉS) a konjunktív, az utóbbi (belül ÉS, kívül VAGY) a diszjunktív normálforma.

Példák a kétfajta normálformára (az elemi feltételeket, amelyeknek a keresőben mindig egy teljes sor felel meg, itt egy-egy betű képviseli):

konjunktív diszjunktív
(A VAGY B) ÉS (C VAGY D VAGY E)

A ÉS (B VAGY C)
(A ÉS B) VAGY (C ÉS D ÉS E)

A VAGY (B VAGY C) VAGY D

Amint látható, a lényegi különbség a két normálforma között abban van, hogy a zárójelek között (azaz a csoportokon belül) mindig az egyik, azokon kívül mindig a másik logikai művelet használható.

A keresés céljától függ, hogy melyik normálformát érdemes használni. A kétfajta normálforma között azonban utólag is át lehet váltani, méghozzá a jelentés megtartásával (ennek hatására az elemi feltételek száma gyakran megváltozik). De lehetőség van a csak formai váltásra is a két normálforma között: ekkor az ÉS és a VAGY műveletek egyszerűen helyet cserélnek, a jelentés pedig értelemszerűen megváltozik.

A feltételek csoportosításának (zárójelezésének) módja a kereső felhasználói felületében a szerkesztett keresés (középső blokk) felépítésén látható. Csoporton belül új feltételt az elemi feltételek végén található + jelek valamelyikének megnyomásával vehetünk fel (az új feltétel a megfelelő helyre fog beszúródni). Új csoportot jelentő feltételt létrehozni pedig a csoportok között (a jobb szélen) található + jelek valamelyikével lehetséges. A törlés mindig elemi feltételre vonatkozik, erre a - jel szolgál.

Az elmentett keresések használata

A regisztrált és bejelentkezett felhasználó az összeállított keresési kritériumait -- névvel ellátva -- elmentheti, azokat később visszatöltheti ill. törölheti. Figyelem: miután egy elmentett keresést betöltünk, és azon változtatásokat végzünk, ettől az elmentett keresés tartalma nem változik meg. Ha a változtatásokat meg akarjuk őrizni, a keresést újra el kell menteni (akár ugyanarra a névre).

Az elmentett kritériumok elemi feltételekként is használhatók: nemcsak betölthetjük őket tehát, hanem egy összetett keresben hivatkozhatunk is rájuk. Egy éppen szerkesztett komplex keresés az egyszerűség és a tömörség végett ily módon hivatkozhat egy már korábban összeállított keresésre vagy több keresésre, tipikusan olyan esetekben, amikor egy bizonyos feltételrendszer (pl. az általunk beszélt nyelveket kijelölő feltételek) használatára gyakran van szükség. Az így előálló kritérium bár összessségében komplex dolgokat ír elő, mégis áttekinthető marad.

A feltételek egymásba ágyazhatósága miatt elképzelhető, hogy egy elmentett keresés törlésekor vagy egy egy keresés lefuttatásakor hibaüzenetet kapunk. Egy elmentett keresés nem törölhető addig, amíg egy másik elmentett keresés hivatkozik rá. Ha pedig az elmentett keresések esetleg körkörösen egymásra hivatkoznak, az a keresés lefuttatását is lehetetlenné teszi. A körkörös hivatkozást (rekurziót) ekkor meg kell szüntetni a megfelelő kritériumok betöltésével, módosításával és visszamentésével.

Elmentett feltételek elemi feltételként való beillesztésére az erre a célra szolgáló, speciális elem kiválasztásával van mód. Az kiválasztható kritériumok listája ilyenkor a minősítők oszlopában jelenik meg. A reláció oszlopban adhatjuk meg, hogy a feltételt állító vagy a tagadó formában kívánjuk-e használni.