Ugrás a tartalomhoz

Archívum: EDIT

11 1. A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában
10 10. Világháború, világforradalom, világbéke?
14 11. Egy másik Kelet-Európa
11 12. Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében
127 1956-os lapgyűjtemény
12 1993 előtti doktori disszertációk
9 2. A játék hatalma: futball, pénz, politika
12 3. 1968: Kelet-Európa és a világ
17 4. Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után
12 5. 1919: a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak
16 6. Rendszerváltás és történelem
27 7. Határokon túl
14 8. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában
39 9. Kelet-európai sorsfordulók
39 A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
110 A Gyermek
13 A normán innen és túl
2 Acta
1 Acta iuvenum
33 Acta Numismatica Hungarica
1 Acta philosophica
18 Acta Pintériana
15 Adatvédelem
56 Adsumus
89 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
118 Állam-és Jogtudományi Kar PHD
1530 Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae
5 Antikva-gyűjtemény (1501-1600 között külföldön megjelent nyomtatványok)
226 Antiquitas – Byzantium – Renascentia
10 Asszimilációs dokumentumok
231 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
47 Az Eiffel-torony árnyékában
17 Az Eötvös Collegium további kiadványai
8 Barokk-gyűjtemény (1601-1700 között külföldön megjelent nyomtatványok)
109 Beszámolók, jelentések, munkatervek (EKL, EKSZ)
21 Beszámolók, munkatervek (EKSZ)
2 Bibliográfia (TÓK)
443 Biológia Doktori Iskola
1198 Bölcsészettudományi Kar PHD
15 Budapester Beiträge zur Germanistik
21 Budapesti Finnugor Füzetek
12 Central European Cultures
23 Central-European Journal of New Technologies in Research, Education and Practice
3 Civil Times
116 Communicationes Archaeologicae Hungariae
14 Culture and intercultural communication
1015 Dedikációk
28 Digitális Bölcsészet
363 Dissertationes Archaeologicae
3167 Disszertációk (ELTE PHD)
9 EDIT segédletek, tájékoztatók
1 EFOP pályázatok
102 Egyetemi Almanach
327 Egyetemi Beszédek
2264 Egyetemi folyóiratok, kiadványok
27 Egyetemi Fonetikai Füzetek
898 Egyetemi Fotótár
898 Egyetemi Fotótár
112 Egyetemi Könyvtár Hírlevelek
9 Egyetemi Könyvtár Naptárak
62 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
55 Egyetemi Meteorológiai Füzetek
5 Elektronikus dokumentumok (Könyvek, Folyóiratok)
21 ELPIS
39 ELTE BGGYK Videostúdió
4 ELTE BTK Videostúdió
6 ELTE Eötvös József Collegium régi könyveinek címlapjai
10025 ELTE Folyóiratok, kiadványok
707 ELTE Folyóiratok, kiadványok (ÁJK)
68 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BGGYK)
4785 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BTK)
403 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EJC)
462 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EKL)
277 ELTE Folyóiratok, kiadványok (IK)
201 ELTE Folyóiratok, kiadványok (Karon kívüli egységek)
273 ELTE Folyóiratok, kiadványok (PPK)
132 ELTE Folyóiratok, kiadványok (SEK)
32 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TáTK)
334 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TÓK)
87 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TTK)
9 ELTE PPK Videostúdió
4 ELTE TÓK Multimédia Módszertani Csoport Stúdió
17 ELTE UNIverzum
48 ELTE Videostúdió
242 Emlékkönyvek (MNYFI)
7 Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő (ECCE)
32 Esély
6 Esélyegyenlőségi dokumentumok
81 Események, rendezvények
42 Eszmék, forradalmak, háborúk
56 Évkönyvek (TÓK)
149 Félúton konferencia
7 Festschrift
20 FILOGI
132 Filozófiatudományi Doktori Iskola
243 Fizika Doktori Iskola
68 Fogyatékosság és Társadalom
28 Főigazgatói utasítások (EKL)
195 Földtudományi Doktori Iskola
27 Folyamatleírások (EKSZ)
403 Fordítástudomány
124 Geodézia és Kartográfia
19 GeoMetodika
334 Gyermeknevelés
8 Gyertyánffy István Gyűjtemény
60 Gyógypaedagogiai Szemle
51 Háborúk, békék, terroristák
50 Hagyományok és kihívások
21 Hagyományok és kihívások
11 Hagyományok és kihívások III.
10 Hagyományok és kihívások IV.
12263 Hevenesi Kaprinai Pray
48 Hindu istenek, sziámi tigrisek
43 Historia critica
36 Historical Studies on Central Europe
21 Hungarian Assyriological Review
23 IKR szabályzatok, segédletek
27 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok
99 Informatika Doktori Iskola
99 Informatikai Kar PHD
37 Ingenia Hungarica
39 Initium
278 Irodalomtudomány Doktori Iskola
31 JOG.történet
64 Joghistória
272 Jogi Tanulmányok
5 Jogtörténeti Értekezések
78 Jogtörténeti Szemle
115 Kalauz
38 Kari Naptárak
11 Katalógusok
192 Kelet-Európai Tanulmányok
245 Kémia Doktori Iskola
7963 Képgyűjtemény (Metszet, Térkép, Tájkép, Grafika, Fénykép)
35 Két világ kutatója
5169 Kisnyomtatványok
265 Kódexek
1 Konferencia beszámolók
23 Könyvtári Minőségfejlesztés (K21)
59 Környezettudományi Doktori Iskola
60 Közel, s Távol
29 Közép-Európai Arcképcsarnok
19 Kút
7 Kutatási jelentések
184 LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve
175 Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek)
439 Levéltári és Irattári dokumentumok
122 Magyar Gyógypedagógia
56 Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
127 Magyar Siketnéma-Oktatás
408 Magyar Tanítóképző
110 Magyarságtudomány
95 Matematika Doktori Iskola
18 Megformált beszéd, elfojtott hang
21 Mérnöki és Informatikai Megoldások
1 Minőségbiztosítás
247 Modern Nyelvoktatás
25 MTMT segédletek
8363 MTMT Tudományos publikációk
41 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola
28964 Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár
42 Nemzetek és birodalmak
3 Neveléstörténet (TÓK)
239 Neveléstudományi Doktori Iskola
1097 Névtani Értesítő
10 NKA pályázatok
332 Nyelvtudományi Doktori Iskola
67 Nyomtatványok 1801-től napjainkig
12 Oda-vissza
678 Oktatási anyagok
139 Oktatási anyagok (ÁJK)
52 Oktatási anyagok (BTK)
298 Oktatási anyagok (Egyéb egységek)
84 Oktatási anyagok (IK)
1 Oktatási anyagok (PPK)
40 Oktatási anyagok (TáTK)
64 Oktatási anyagok (TTK)
8 Ősnyomtatványok
357 Öt kontinens
2 OTKA pályázatok
66 Pálos György Videótár
35 Pályázati Központ Hírlevél
4 Pályázatok, projektek
338 Pedagógiai és Pszichológiai Kar PHD
273 Pedagógusképzés
8 PENS
34 Perczel-glóbusz
29 Politikatudományi Doktori Iskola
32 Politikatudományi Tanulmányok
22 Proceedings of DiSS 2019
99 Pszichológiai Doktori Iskola
8545 Publikációk
20 Revue d'Études Françaises
12 RMK-gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár, 1711-ig)
12 Roger Fenton képei
51 RussianStudiesHu
15 Saját kép – ellenkép
370 Sectio Biologica
1 Sectio Chimica
90 Sectio Classica
1 Sectio Geographica
169 Sectio Geologica
1 Sectio Geophysica et Meteorologica
392 Sectio Historica
500 Sectio Iuridica
1 Sectio Linguistica
1 Sectio Paedagogica et Psychologica
1 Sectio Philologica
1 Sectio Philologica Hungarica
1 Sectio Philologica Moderna
1 Sectio Philosophica et Sociologica
54 Siketnémák és Vakok Oktatásügye
55 Sorsok, frontok, eszmék
18 Statisztika (EKSZ)
132 Studia Slavica Savariensia
371 Szabadalmak, Pályázati termékek
49 Szabályzatok
15131 Szakdolgozatok
727 Szakdolgozatok (ÁJK)
727 Szakdolgozatok (ÁJK)
275 Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)
1198 Szakdolgozatok (ATIVIK)
4186 Szakdolgozatok (BGGYK)
433 Szakdolgozatok (Biológiai Intézet)
17 Szakdolgozatok (BTK)
150 Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)
264 Szakdolgozatok (Egészségfejlesztési és Sporttudomány Intézet)
410 Szakdolgozatok (Empirikus Tanulmányok Intézete)
309 Szakdolgozatok (Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet)
189 Szakdolgozatok (Fizikai Intézet)
305 Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)
330 Szakdolgozatok (FOTRI)
1 Szakdolgozatok (Germanisztika Intézet)
456 Szakdolgozatok (GTK)
456 Szakdolgozatok (GTK)
1198 Szakdolgozatok (GYMRI)
384 Szakdolgozatok (GYOPSZI)
1684 Szakdolgozatok (IK)
1684 Szakdolgozatok (IK)
31 Szakdolgozatok (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
202 Szakdolgozatok (Kémia Intézet)
492 Szakdolgozatok (Közgazdaságtudományi Intézet)
205 Szakdolgozatok (Matematika Intézet)
334 Szakdolgozatok (Neveléstudományi Intézet)
1 Szakdolgozatok (Nyelvi Közvetítés Intézete)
961 Szakdolgozatok (Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete)
4 Szakdolgozatok (PPK-SEK)
2185 Szakdolgozatok (PPK)
1243 Szakdolgozatok (Pszichológiai Intézet)
1 Szakdolgozatok (Romanisztikai Intézet)
581 Szakdolgozatok (Szociális Tanulmányok Intézete)
545 Szakdolgozatok (Szociológia Intézet)
343 Szakdolgozatok (Társadalmi Kapcsolatok Intézete)
3332 Szakdolgozatok (TáTK)
1060 Szakdolgozatok (TÓK)
1060 Szakdolgozatok (TÓK)
14 Szakdolgozatok (Történeti Intézet)
801 Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)
1484 Szakdolgozatok (TTK)
424 Szekfű Gyula hagyatéka
24 Szemle
122 Szociológia Doktori Iskola
3 TÁMOP pályázatok
60 Tankönyvek (TÓK)
122 Társadalomtudományi Kar PHD
241 Távol-keleti Tanulmányok
251 TDK/OTDK dolgozatok
66 TDK/OTDK dolgozatok (ÁJK)
4 TDK/OTDK dolgozatok (BTK)
3 TDK/OTDK dolgozatok (IK)
178 TDK/OTDK dolgozatok (TTK)
109 Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica)
1280 Természettudományi Kar PHD
111 Tervrajzok
13 Tétékás Nyúz
324 The AnaChronisT
222 THEMIS
415 Történelemtudományi Doktori Iskola
182 További publikációk, alkotások
1 További publikációk, alkotások (ÁJK)
2 További publikációk, alkotások (BGGYK)
24 További publikációk, alkotások (BTK)
37 További publikációk, alkotások (EKL)
19 További publikációk, alkotások (IK)
6 További publikációk, alkotások (Karon kívüli egységek)
9 További publikációk, alkotások (PPK)
3 További publikációk, alkotások (TáTK)
1 További publikációk, alkotások (TTK)
17 További segédletek, tájékoztatók
1123 Tudományos publikációk (ÁJK)
21 Tudományos publikációk (BGGYK)
3646 Tudományos publikációk (BTK)
145 Tudományos publikációk (EKL)
5 Tudományos publikációk (GTI)
202 Tudományos publikációk (IK)
9 Tudományos publikációk (Karon kívüli egységek)
1 Tudományos publikációk (MTMT)
469 Tudományos publikációk (PPK)
153 Tudományos publikációk (TáTK)
68 Tudományos publikációk (TÓK)
2522 Tudományos publikációk (TTK)
348 Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
91 Újkori (szakrendbe sorolt) kéziratok
223 Urálisztikai Tanulmányok
21 Űrlapok, formanyomtatványok
150 Útmutatók, szabályzatok, katalógusok
120 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
34 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016
38 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018
48 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020
38 Varietas Europica Centralis
170 Videotár