Ugrás a tartalomhoz

Archívum: EDIT

11 1. A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában
10 10. Világháború, világforradalom, világbéke?
14 11. Egy másik Kelet-Európa
11 12. Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében
127 1956-os lapgyűjtemény
9 1993 előtti doktori disszertációk
9 2. A játék hatalma: futball, pénz, politika
12 3. 1968: Kelet-Európa és a világ
17 4. Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után
12 5. 1919: a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak
16 6. Rendszerváltás és történelem
27 7. Határokon túl
14 8. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában
39 9. Kelet-európai sorsfordulók
39 A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
110 A Gyermek
13 A normán innen és túl
2 Acta
1 Acta iuvenum
1 Acta philosophica
18 Acta Pintériana
56 Adsumus
79 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
106 Állam-és Jogtudományi Kar PHD
1530 Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae
5 Antikva-gyűjtemény (1501-1600 között külföldön megjelent nyomtatványok)
226 Antiquitas – Byzantium – Renascentia
231 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
17 Az Eötvös Collegium további kiadványai
8 Barokk-gyűjtemény (1601-1700 között külföldön megjelent nyomtatványok)
50 Beszámolók, jelentések, munkatervek (EK)
21 Beszámolók, munkatervek (EKSZ)
2 Bibliográfia (TÓK)
432 Biológia Doktori Iskola
1117 Bölcsészettudományi Kar PHD
14 Budapester Beiträge zur Germanistik
21 Budapesti Finnugor Füzetek
12 Central European Cultures
3 Civil Times
14 Culture and intercultural communication
1007 Dedikációk
27 Digitális Bölcsészet
3012 Disszertációk (ELTE PHD)
9 EDIT segédletek, tájékoztatók
1 EFOP pályázatok
102 Egyetemi Almanach
192 Egyetemi Beszédek
1882 Egyetemi folyóiratok, kiadványok
27 Egyetemi Fonetikai Füzetek
898 Egyetemi Fotótár
898 Egyetemi Fotótár
112 Egyetemi Könyvtár Hírlevelek
9 Egyetemi Könyvtár Naptárak
57 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
22 Egyetemi Meteorológiai Füzetek
5 Elektronikus dokumentumok (Könyvek, Folyóiratok)
39 ELTE BGGYK Videostúdió
4 ELTE BTK Videostúdió
7337 ELTE Folyóiratok, kiadványok
671 ELTE Folyóiratok, kiadványok (ÁJK)
48 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BGGYK)
3323 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BTK)
403 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EJC)
441 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EKL)
129 ELTE Folyóiratok, kiadványok (IK)
52 ELTE Folyóiratok, kiadványok (Karon kívüli egységek)
334 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TÓK)
54 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TTK)
9 ELTE PPK Videostúdió
4 ELTE TÓK Multimédia Módszertani Csoport Stúdió
17 ELTE UNIverzum
48 ELTE Videostúdió
242 Emlékkönyvek (MNYFI)
7 Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő (ECCE)
81 Események, rendezvények
42 Eszmék, forradalmak, háborúk
56 Évkönyvek (TÓK)
149 Félúton konferencia
7 Festschrift
118 Filozófiatudományi Doktori Iskola
238 Fizika Doktori Iskola
48 Fogyatékosság és Társadalom
4 Főigazgatói utasítások (EKL)
193 Földtudományi Doktori Iskola
152 Fordítástudomány
109 Geodézia és Kartográfia
19 GeoMetodika
334 Gyermeknevelés
8 Gyertyánffy István Gyűjtemény
60 Gyógypaedagogiai Szemle
51 Háborúk, békék, terroristák
50 Hagyományok és kihívások
12263 Hevenesi Kaprinai Pray
48 Hindu istenek, sziámi tigrisek
43 Historia critica
15 Historical Studies on Central Europe
6 Hungarian Assyriological Review
23 IKR szabályzatok, segédletek
27 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok
94 Informatika Doktori Iskola
94 Informatikai Kar PHD
37 Ingenia Hungarica
252 Irodalomtudomány Doktori Iskola
64 Joghistória
272 Jogi Tanulmányok
78 Jogtörténeti Szemle
115 Kalauz
38 Kari Naptárak
11 Katalógusok
192 Kelet-Európai Tanulmányok
243 Kémia Doktori Iskola
7963 Képgyűjtemény (Metszet, Térkép, Tájkép, Grafika, Fénykép)
35 Két világ kutatója
5010 Kisnyomtatványok
158 Kódexek
1 Konferencia beszámolók
20 Könyvtári Minőségfejlesztés (K21)
57 Környezettudományi Doktori Iskola
60 Közel, s Távol
29 Közép-Európai Arcképcsarnok
19 Kút
7 Kutatási jelentések
169 LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve
163 Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek)
278 Levéltári és Irattári dokumentumok
122 Magyar Gyógypedagógia
56 Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
127 Magyar Siketnéma-Oktatás
408 Magyar Tanítóképző
110 Magyarságtudomány
94 Matematika Doktori Iskola
18 Megformált beszéd, elfojtott hang
20 Mérnöki és Informatikai Megoldások
5 Minőségbiztosítás
25 MTMT segédletek
5435 MTMT Tudományos publikációk
41 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola
28672 Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár
42 Nemzetek és birodalmak
3 Neveléstörténet (TÓK)
226 Neveléstudományi Doktori Iskola
1095 Névtani Értesítő
10 NKA pályázatok
316 Nyelvtudományi Doktori Iskola
67 Nyomtatványok 1801-től napjainkig
12 Oda-vissza
659 Oktatási anyagok
139 Oktatási anyagok (ÁJK)
48 Oktatási anyagok (BTK)
295 Oktatási anyagok (Egyéb egységek)
84 Oktatási anyagok (IK)
1 Oktatási anyagok (PPK)
40 Oktatási anyagok (TáTK)
52 Oktatási anyagok (TTK)
8 Ősnyomtatványok
191 Öt kontinens
2 OTKA pályázatok
35 Pályázati Központ Hírlevél
321 Pedagógiai és Pszichológiai Kar PHD
8 PENS
34 Perczel-glóbusz
27 Politikatudományi Doktori Iskola
32 Politikatudományi Tanulmányok
22 Proceedings of DiSS 2019
95 Pszichológiai Doktori Iskola
5597 Publikációk
20 Revue d'Études Françaises
12 RMK-gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár, 1711-ig)
12 Roger Fenton képei
30 RussianStudiesHu
15 Saját kép – ellenkép
370 Sectio Biologica
1 Sectio Chimica
90 Sectio Classica
1 Sectio Geographica
169 Sectio Geologica
1 Sectio Geophysica et Meteorologica
392 Sectio Historica
500 Sectio Iuridica
1 Sectio Linguistica
1 Sectio Paedagogica et Psychologica
1 Sectio Philologica
1 Sectio Philologica Hungarica
1 Sectio Philologica Moderna
1 Sectio Philosophica et Sociologica
54 Siketnémák és Vakok Oktatásügye
55 Sorsok, frontok, eszmék
18 Statisztika
370 Szabadalmak, Pályázati termékek
87 Szabályzatok
9798 Szakdolgozatok
178 Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)
1042 Szakdolgozatok (ATIVIK)
3546 Szakdolgozatok (BGGYK)
183 Szakdolgozatok (Biológiai Intézet)
15 Szakdolgozatok (BTK)
55 Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)
118 Szakdolgozatok (Egészségfejlesztési és Sporttudomány Intézet)
364 Szakdolgozatok (Empirikus Tanulmányok Intézete)
150 Szakdolgozatok (Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet)
84 Szakdolgozatok (Fizikai Intézet)
156 Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)
239 Szakdolgozatok (FOTRI)
1 Szakdolgozatok (Germanisztika Intézet)
119 Szakdolgozatok (GTI)
119 Szakdolgozatok (GTI)
986 Szakdolgozatok (GYMRI)
318 Szakdolgozatok (GYOPSZI)
1075 Szakdolgozatok (IK)
1075 Szakdolgozatok (IK)
13 Szakdolgozatok (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
117 Szakdolgozatok (Kémia Intézet)
365 Szakdolgozatok (Közgazdaságtudományi Intézet)
88 Szakdolgozatok (Matematika Intézet)
149 Szakdolgozatok (Neveléstudományi Intézet)
811 Szakdolgozatok (Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete)
1026 Szakdolgozatok (PPK)
596 Szakdolgozatok (Pszichológiai Intézet)
501 Szakdolgozatok (Szociális Tanulmányok Intézete)
449 Szakdolgozatok (Szociológia Intézet)
297 Szakdolgozatok (Társadalmi Kapcsolatok Intézete)
2787 Szakdolgozatok (TáTK)
547 Szakdolgozatok (TÓK)
547 Szakdolgozatok (TÓK)
14 Szakdolgozatok (Történeti Intézet)
783 Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)
683 Szakdolgozatok (TTK)
424 Szekfű Gyula hagyatéka
24 Szemle
108 Szociológia Doktori Iskola
3 TÁMOP pályázatok
60 Tankönyvek (TÓK)
108 Társadalomtudományi Kar PHD
86 Távol-keleti Tanulmányok
248 TDK/OTDK dolgozatok
66 TDK/OTDK dolgozatok (ÁJK)
4 TDK/OTDK dolgozatok (BTK)
178 TDK/OTDK dolgozatok (TTK)
1257 Természettudományi Kar PHD
111 Tervrajzok
13 Tétékás Nyúz
222 THEMIS
390 Történelemtudományi Doktori Iskola
162 További publikációk, alkotások
1 További publikációk, alkotások (ÁJK)
2 További publikációk, alkotások (BGGYK)
21 További publikációk, alkotások (BTK)
36 További publikációk, alkotások (EKL)
4 További publikációk, alkotások (IK)
5 További publikációk, alkotások (Karon kívüli egységek)
9 További publikációk, alkotások (PPK)
3 További publikációk, alkotások (TáTK)
1 További publikációk, alkotások (TTK)
32 További segédletek, tájékoztatók
875 Tudományos publikációk (ÁJK)
16 Tudományos publikációk (BGGYK)
2236 Tudományos publikációk (BTK)
143 Tudományos publikációk (EKL)
5 Tudományos publikációk (GTI)
95 Tudományos publikációk (IK)
7 Tudományos publikációk (Karon kívüli egységek)
1 Tudományos publikációk (MTMT)
129 Tudományos publikációk (PPK)
121 Tudományos publikációk (TáTK)
60 Tudományos publikációk (TÓK)
1747 Tudományos publikációk (TTK)
347 Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
91 Újkori (szakrendbe sorolt) kéziratok
223 Urálisztikai Tanulmányok
19 Űrlapok, formanyomtatványok
213 Útmutatók, szabályzatok, katalógusok
120 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
34 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016
38 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018
48 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020
38 Varietas Europica Centralis
104 Videotár