Ugrás a tartalomhoz

Archívum: EDIT

11 1. A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában
10 10. Világháború, világforradalom, világbéke?
14 11. Egy másik Kelet-Európa
11 12. Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében
127 1956-os lapgyűjtemény
227 1993 előtti doktori disszertációk
9 2. A játék hatalma: futball, pénz, politika
12 3. 1968: Kelet-Európa és a világ
17 4. Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után
12 5. 1919: a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak
16 6. Rendszerváltás és történelem
27 7. Határokon túl
14 8. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában
39 9. Kelet-európai sorsfordulók
39 A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
110 A Gyermek
13 A normán innen és túl
2 Acta
1 Acta iuvenum
33 Acta Numismatica Hungarica
1 Acta philosophica
18 Acta Pintériana
18 Adatvédelem
56 Adsumus
95 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
126 Állam-és Jogtudományi Kar PHD
1606 Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae
29 Antikva-gyűjtemény (1501-1600 között külföldön megjelent nyomtatványok)
226 Antiquitas – Byzantium – Renascentia
10 Asszimilációs dokumentumok
18 Atelier 30
231 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
47 Az Eiffel-torony árnyékában
17 Az Eötvös Collegium további kiadványai
16 Barokk-gyűjtemény (1601-1700 között külföldön megjelent nyomtatványok)
110 Beszámolók, jelentések, munkatervek (EKL, EKSZ)
21 Beszámolók, munkatervek (EKSZ)
12 Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába
2 Bibliográfia (TÓK)
459 Biológia Doktori Iskola
1301 Bölcsészettudományi Kar PHD
45 Budapest Monographs in East Asian Studies
18 Budapester Beiträge zur Germanistik
21 Budapesti Finnugor Füzetek
15 Cathedra Magistrorum
49 Central European Cultures
34 Central-European Journal of New Technologies in Research, Education and Practice
3 Civil Times
116 Communicationes Archaeologicae Hungariae
14 Culture and intercultural communication
12 DEAL 2020
11 DEAL 2022
1069 Dedikációk
28 Digitális Bölcsészet
379 Dissertationes Archaeologicae
3622 Disszertációk (ELTE PHD)
10 EDIT segédletek, tájékoztatók
1 EFOP pályázatok
2 Egyéb könyvtári dokumentumok
102 Egyetemi Almanach
327 Egyetemi Beszédek
2409 Egyetemi folyóiratok, kiadványok
27 Egyetemi Fonetikai Füzetek
898 Egyetemi Fotótár
898 Egyetemi Fotótár
112 Egyetemi Könyvtár Hírlevelek
9 Egyetemi Könyvtár Naptárak
66 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
55 Egyetemi Meteorológiai Füzetek
5 Elektronikus dokumentumok (Könyvek, Folyóiratok)
57 ELPIS
39 ELTE BGGYK Videostúdió
4 ELTE BTK Videostúdió
6 ELTE Eötvös József Collegium régi könyveinek címlapjai
13210 ELTE Folyóiratok, kiadványok
973 ELTE Folyóiratok, kiadványok (ÁJK)
156 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BGGYK)
5527 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BTK)
418 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EJC)
492 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EKL)
305 ELTE Folyóiratok, kiadványok (IK)
204 ELTE Folyóiratok, kiadványok (Karon kívüli egységek)
318 ELTE Folyóiratok, kiadványok (PPK)
132 ELTE Folyóiratok, kiadványok (SEK)
1309 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TáTK)
467 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TÓK)
500 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TTK)
196 ELTE Law Journal
6 ELTE Law Working Papers
9 ELTE PPK Videostúdió
4 ELTE TÓK Multimédia Módszertani Csoport Stúdió
20 ELTE UNIverzum
48 ELTE Videostúdió
242 Emlékkönyvek (MNYFI)
7 Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő (ECCE)
1309 Esély
7 Esélyegyenlőségi dokumentumok
81 Események, rendezvények
42 Eszmék, forradalmak, háborúk
56 Évkönyvek (TÓK)
150 Félúton konferencia
7 Festschrift
20 FILOGI
148 Filozófiatudományi Doktori Iskola
254 Fizika Doktori Iskola
103 Fogyatékosság és Társadalom
32 Főigazgatói utasítások (EKL)
202 Földtudományi Doktori Iskola
27 Folyamatleírások (EKSZ)
477 Fordítástudomány
1 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
1 Gazdaságtudományi Kar PHD
141 Geodézia és Kartográfia
19 GeoMetodika
467 Gyermeknevelés
8 Gyertyánffy István Gyűjtemény
60 Gyógypaedagogiai Szemle
53 Gyógypedagógiai Szemle
51 Háborúk, békék, terroristák
99 Hagyományok és kihívások
11 Hagyományok és kihívások III.
10 Hagyományok és kihívások IV.
12 Hagyományok és kihívások IX.
15 Hagyományok és kihívások V.
9 Hagyományok és kihívások VI.
10 Hagyományok és kihívások VII.
16 Hagyományok és kihívások VIII.
16 Hagyományok és kihívások X.
12263 Hevenesi Kaprinai Pray
48 Hindu istenek, sziámi tigrisek
43 Historia critica
101 Historical Studies on Central Europe
30 Hungarian Assyriological Review
23 IKR szabályzatok, segédletek
27 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok
114 Informatika Doktori Iskola
114 Informatikai Kar PHD
37 Ingenia Hungarica
48 Initium
296 Irodalomtudomány Doktori Iskola
49 JOG.történet
15 Jogelméleti Szemle
64 Joghistória
272 Jogi Tanulmányok
23 Jogtörténeti Értekezések
91 Jogtörténeti Szemle
115 Kalauz
38 Kari Naptárak
14 Katalógusok
192 Kelet-Európai Tanulmányok
257 Kémia Doktori Iskola
7963 Képgyűjtemény (Metszet, Térkép, Tájkép, Grafika, Fénykép)
35 Két világ kutatója
5170 Kisnyomtatványok
265 Kódexek
1 Konferencia beszámolók
496 Könyvtári dokumentumtár
26 Könyvtári Minőségfejlesztés (K21)
61 Környezettudományi Doktori Iskola
60 Közel, s Távol
29 Közép-Európai Arcképcsarnok
19 Kút
7 Kutatási jelentések
148 Kutatástámogatás
206 LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve
175 Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek)
35 Litikum
122 Magyar Gyógypedagógia
56 Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
69 Magyar Nyelvőr
127 Magyar Siketnéma-Oktatás
408 Magyar Tanítóképző
110 Magyarságtudomány
102 Matematika Doktori Iskola
13 Médiakutató
18 Megformált beszéd, elfojtott hang
21 Mérnöki és Informatikai Megoldások
156 Micae mediaevales
1 Minőségbiztosítás
5 Miscellanea
247 Modern Nyelvoktatás
25 MTMT segédletek
10172 MTMT Tudományos publikációk
41 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola
29071 Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár
42 Nemzetek és birodalmak
3 Neveléstörténet (TÓK)
259 Neveléstudományi Doktori Iskola
1146 Névtani Értesítő
10 NKA pályázatok
12 Nyelvi közvetítés fegyveres konfliktusokban és egyéb válsághelyzetekben
364 Nyelvtudományi Doktori Iskola
68 Nyomtatványok 1801-től napjainkig
12 Oda-vissza
684 Oktatási anyagok
139 Oktatási anyagok (ÁJK)
56 Oktatási anyagok (BTK)
298 Oktatási anyagok (Egyéb egységek)
84 Oktatási anyagok (IK)
1 Oktatási anyagok (PPK)
40 Oktatási anyagok (TáTK)
66 Oktatási anyagok (TTK)
22 Ősnyomtatványok
24 Ősrégészeti Tanulmányok
24 Ősrégészeti Tanulmányok – Prehistoric Studies III.
394 Öt kontinens
2 OTKA pályázatok
67 Pálos György Videótár
413 Pályázathoz kapcsolódó tartalmak (TTK)
35 Pályázati Központ Hírlevél
36 Pályázatok, projektek
372 Pedagógiai és Pszichológiai Kar PHD
318 Pedagógusképzés
8 PENS
34 Perczel-glóbusz
31 Politikatudományi Doktori Iskola
32 Politikatudományi Tanulmányok
16 Prezentációk
22 Proceedings of DiSS 2019
113 Pszichológiai Doktori Iskola
10363 Publikációk
20 Revue d'Études Françaises
16 RMK-gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár, 1711-ig)
12 Roger Fenton képei
15 Saját kép – ellenkép
370 Sectio Biologica
1 Sectio Chimica
90 Sectio Classica
1 Sectio Geographica
169 Sectio Geologica
1 Sectio Geophysica et Meteorologica
392 Sectio Historica
576 Sectio Iuridica
1 Sectio Linguistica
1 Sectio Paedagogica et Psychologica
1 Sectio Philologica
1 Sectio Philologica Hungarica
1 Sectio Philologica Moderna
1 Sectio Philosophica et Sociologica
54 Siketnémák és Vakok Oktatásügye
55 Sorsok, frontok, eszmék
18 Statisztika (EKSZ)
132 Studia Slavica Savariensia
371 Szabadalmak, Pályázati termékek
51 Szabályzatok
25353 Szakdolgozatok
725 Szakdolgozatok (ÁJK)
725 Szakdolgozatok (ÁJK)
317 Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)
1724 Szakdolgozatok (Archív)
1267 Szakdolgozatok (ATIVIK)
6187 Szakdolgozatok (BGGYK)
672 Szakdolgozatok (Biológiai Intézet)
19 Szakdolgozatok (BTK)
233 Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)
368 Szakdolgozatok (Egészségfejlesztési és Sporttudomány Intézet)
744 Szakdolgozatok (Empirikus Tanulmányok Intézete)
472 Szakdolgozatok (Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet)
277 Szakdolgozatok (Fizikai Intézet)
408 Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)
358 Szakdolgozatok (FOTRI)
1 Szakdolgozatok (Germanisztika Intézet)
456 Szakdolgozatok (GTK)
456 Szakdolgozatok (GTK)
1305 Szakdolgozatok (GYMRI)
414 Szakdolgozatok (GYOPSZI)
1662 Szakdolgozatok (IK)
1662 Szakdolgozatok (IK)
43 Szakdolgozatok (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
301 Szakdolgozatok (Kémia Intézet)
1 Szakdolgozatok (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)
904 Szakdolgozatok (Közgazdaságtudományi Intézet)
317 Szakdolgozatok (Matematika Intézet)
474 Szakdolgozatok (Neveléstudományi Intézet)
1 Szakdolgozatok (Nyelvi Közvetítés Intézete)
2204 Szakdolgozatok (Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete)
157 Szakdolgozatok (PPK-SEK)
3455 Szakdolgozatok (PPK)
1941 Szakdolgozatok (Pszichológiai Intézet)
1 Szakdolgozatok (Romanisztikai Intézet)
2312 Szakdolgozatok (Szociális Tanulmányok Intézete)
1259 Szakdolgozatok (Szociológia Intézet)
909 Szakdolgozatok (Társadalmi Kapcsolatok Intézete)
9145 Szakdolgozatok (TáTK)
1 Szakdolgozatok (Távol-keleti Intézet)
1496 Szakdolgozatok (TÓK)
1496 Szakdolgozatok (TÓK)
14 Szakdolgozatok (Történeti Intézet)
802 Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)
2208 Szakdolgozatok (TTK)
424 Szekfű Gyula hagyatéka
24 Szemle
146 Szociológia Doktori Iskola
3 TÁMOP pályázatok
56 Tankönyvek (TÓK)
83 Tanulmányok
146 Társadalomtudományi Kar PHD
281 Távol-keleti Tanulmányok
254 TDK/OTDK dolgozatok
66 TDK/OTDK dolgozatok (ÁJK)
5 TDK/OTDK dolgozatok (BTK)
3 TDK/OTDK dolgozatok (IK)
180 TDK/OTDK dolgozatok (TTK)
109 Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica)
1335 Természettudományi Kar PHD
111 Tervrajzok
13 Tétékás Nyúz
324 The AnaChronisT
222 THEMIS
452 Történelemtudományi Doktori Iskola
191 További publikációk, alkotások
1 További publikációk, alkotások (ÁJK)
2 További publikációk, alkotások (BGGYK)
30 További publikációk, alkotások (BTK)
38 További publikációk, alkotások (EKL)
20 További publikációk, alkotások (IK)
7 További publikációk, alkotások (Karon kívüli egységek)
9 További publikációk, alkotások (PPK)
3 További publikációk, alkotások (TáTK)
1 További publikációk, alkotások (TTK)
17 További segédletek, tájékoztatók
813 További szakdolgozatok
1291 Tudományos publikációk (ÁJK)
3 Tudományos publikációk (BDPK)
33 Tudományos publikációk (BGGYK)
4207 Tudományos publikációk (BTK)
165 Tudományos publikációk (EKL)
18 Tudományos publikációk (GTK)
292 Tudományos publikációk (IK)
10 Tudományos publikációk (Karon kívüli egységek)
1 Tudományos publikációk (MTMT)
651 Tudományos publikációk (PPK)
185 Tudományos publikációk (TáTK)
71 Tudományos publikációk (TÓK)
3246 Tudományos publikációk (TTK)
348 Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
91 Újkori (szakrendbe sorolt) kéziratok
229 Urálisztikai Tanulmányok
21 Űrlapok, formanyomtatványok
159 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
34 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016
38 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018
48 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020
39 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2022
38 Varietas Europica Centralis
171 Videotár
12 Vis-à-vis