Ugrás a tartalomhoz

Archívum: EDIT

11 1. A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában
10 10. Világháború, világforradalom, világbéke?
14 11. Egy másik Kelet-Európa
127 1956-os lapgyűjtemény
3 1993 előtti doktori disszertációk
9 2. A játék hatalma: futball, pénz, politika
12 3. 1968: Kelet-Európa és a világ
17 4. Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után
12 5. 1919: a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak
16 6. Rendszerváltás és történelem
27 7. Határokon túl
14 8. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában
39 9. Kelet-európai sorsfordulók
39 A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
110 A Gyermek
13 A normán innen és túl
18 Acta Pintériana
56 Adsumus
66 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
93 Állam-és Jogtudományi Kar PHD
1530 Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae
4 Antikva-gyűjtemény (1501-1600 között külföldön megjelent nyomtatványok)
221 Antiquitas – Byzantium – Renascentia
219 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
16 Az Eötvös Collegium további kiadványai
7 Barokk-gyűjtemény (1601-1700 között külföldön megjelent nyomtatványok)
33 Beszámolók, jelentések, munkatervek (EK)
19 Beszámolók, munkatervek (EKSZ)
2 Bibliográfia (TÓK)
361 Biológia Doktori Iskola
989 Bölcsészettudományi Kar PHD
13 Budapester Beiträge zur Germanistik
21 Budapesti Finnugor Füzetek
3 Civil Times
14 Culture and intercultural communication
911 Dedikációk
23 Digitális Bölcsészet
2608 Disszertációk (ELTE PHD)
8 EDIT segédletek, tájékoztatók
1 EFOP pályázatok
102 Egyetemi Almanach
191 Egyetemi Beszédek
1879 Egyetemi folyóiratok, kiadványok
27 Egyetemi Fonetikai Füzetek
898 Egyetemi Fotótár
898 Egyetemi Fotótár
112 Egyetemi Könyvtár Hírlevelek
8 Egyetemi Könyvtár Naptárak
47 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
22 Egyetemi Meteorológiai Füzetek
5 Elektronikus dokumentumok (Könyvek, Folyóiratok)
39 ELTE BGGYK Videostúdió
4 ELTE BTK Videostúdió
6219 ELTE Folyóiratok, kiadványok
528 ELTE Folyóiratok, kiadványok (ÁJTK)
20 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BGGYK)
2805 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BTK)
397 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EJC)
414 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EKL)
53 ELTE Folyóiratok, kiadványok (IK)
40 ELTE Folyóiratok, kiadványok (Karon kívüli egységek)
36 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TÓK)
47 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TTK)
9 ELTE PPK Videostúdió
4 ELTE TÓK Multimédia Módszertani Csoport Stúdió
5 ELTE UNIverzum
48 ELTE Videostúdió
242 Emlékkönyvek (MNYFI)
7 Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő (ECCE)
70 Események, rendezvények
42 Eszmék, forradalmak, háborúk
56 Évkönyvek (TÓK)
149 Félúton konferencia
98 Filozófiatudományi Doktori Iskola
191 Fizika Doktori Iskola
20 Fogyatékosság és Társadalom
4 Főigazgatói utasítások (EKL)
155 Földtudományi Doktori Iskola
53 Geodézia és Kartográfia
12 GeoMetodika
36 Gyermeknevelés
8 Gyertyánffy István Gyűjtemény
60 Gyógypaedagogiai Szemle
51 Háborúk, békék, terroristák
36 Hagyományok és kihívások
12263 Hevenesi Kaprinai Pray
48 Hindu istenek, sziámi tigrisek
43 Historia critica
23 IKR szabályzatok, segédletek
27 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok
85 Informatika Doktori Iskola
85 Informatikai Kar PHD
37 Ingenia Hungarica
227 Irodalomtudomány Doktori Iskola
271 Jogi Tanulmányok
115 Kalauz
38 Kari Naptárak
10 Katalógusok
181 Kelet-Európai Tanulmányok
194 Kémia Doktori Iskola
7963 Képgyűjtemény (Metszet, Térkép, Tájkép, Grafika, Fénykép)
35 Két világ kutatója
5010 Kisnyomtatványok
109 Kódexek
1 Konferencia beszámolók
17 Könyvtári Minőségfejlesztés (K21)
46 Környezettudományi Doktori Iskola
60 Közel, s Távol
29 Közép-Európai Arcképcsarnok
19 Kút
6 Kutatási jelentések
127 LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve
163 Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek)
245 Levéltári és Irattári dokumentumok
122 Magyar Gyógypedagógia
56 Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
127 Magyar Siketnéma-Oktatás
408 Magyar Tanítóképző
110 Magyarságtudomány
82 Matematika Doktori Iskola
19 MTMT segédletek
2243 MTMT Tudományos publikációk
41 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola
28489 Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár
42 Nemzetek és birodalmak
3 Neveléstörténet (TÓK)
214 Neveléstudományi Doktori Iskola
1088 Névtani Értesítő
10 NKA pályázatok
277 Nyelvtudományi Doktori Iskola
67 Nyomtatványok 1801-től napjainkig
12 Oda-vissza
532 Oktatási anyagok
138 Oktatási anyagok (ÁJTK)
36 Oktatási anyagok (BTK)
181 Oktatási anyagok (Egyéb egységek)
84 Oktatási anyagok (IK)
1 Oktatási anyagok (PPK)
40 Oktatási anyagok (TáTK)
52 Oktatási anyagok (TTK)
8 Ősnyomtatványok
182 Öt kontinens
2 OTKA pályázatok
35 Pályázati Központ Hírlevél
306 Pedagógiai és Pszichológiai Kar PHD
27 Politikatudományi Doktori Iskola
32 Politikatudományi Tanulmányok
22 Proceedings of DiSS 2019
92 Pszichológiai Doktori Iskola
2381 Publikációk
12 RMK-gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár, 1711-ig)
12 Roger Fenton képei
370 Sectio Biologica
1 Sectio Chimica
90 Sectio Classica
1 Sectio Geographica
169 Sectio Geologica
1 Sectio Geophysica et Meteorologica
392 Sectio Historica
500 Sectio Iuridica
1 Sectio Linguistica
1 Sectio Paedagogica et Psychologica
1 Sectio Philologica
1 Sectio Philologica Hungarica
1 Sectio Philologica Moderna
1 Sectio Philosophica et Sociologica
54 Siketnémák és Vakok Oktatásügye
55 Sorsok, frontok, eszmék
17 Statisztika
368 Szabadalmak, Pályázati termékek
81 Szabályzatok
1928 Szakdolgozatok
42 Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)
351 Szakdolgozatok (ATIVIK)
1169 Szakdolgozatok (BGGYK)
14 Szakdolgozatok (BTK)
22 Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)
19 Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)
64 Szakdolgozatok (FOTRI)
357 Szakdolgozatok (GYMRI)
114 Szakdolgozatok (GYOPSZI)
674 Szakdolgozatok (IK)
674 Szakdolgozatok (IK)
30 Szakdolgozatok (Kémia Intézet)
14 Szakdolgozatok (Történeti Intézet)
241 Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)
71 Szakdolgozatok (TTK)
424 Szekfű Gyula hagyatéka
24 Szemle
103 Szociológia Doktori Iskola
3 TÁMOP pályázatok
59 Tankönyvek (TÓK)
103 Társadalomtudományi Kar PHD
245 TDK/OTDK dolgozatok
66 TDK/OTDK dolgozatok (ÁJTK)
2 TDK/OTDK dolgozatok (BTK)
177 TDK/OTDK dolgozatok (TTK)
1029 Természettudományi Kar PHD
111 Tervrajzok
13 Tétékás Nyúz
222 THEMIS
346 Történelemtudományi Doktori Iskola
138 További publikációk, alkotások
2 További publikációk, alkotások (BGGYK)
17 További publikációk, alkotások (BTK)
36 További publikációk, alkotások (EKL)
1 További publikációk, alkotások (IK)
3 További publikációk, alkotások (Karon kívüli egységek)
8 További publikációk, alkotások (PPK)
1 További publikációk, alkotások (TáTK)
1 További publikációk, alkotások (TTK)
19 További segédletek, tájékoztatók
24 Tudományos publikációk (ÁJTK)
10 Tudományos publikációk (BGGYK)
1539 Tudományos publikációk (BTK)
128 Tudományos publikációk (EKL)
35 Tudományos publikációk (IK)
7 Tudományos publikációk (Karon kívüli egységek)
1 Tudományos publikációk (MTMT)
86 Tudományos publikációk (PPK)
15 Tudományos publikációk (TáTK)
57 Tudományos publikációk (TÓK)
341 Tudományos publikációk (TTK)
346 Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
90 Újkori (szakrendbe sorolt) kéziratok
223 Urálisztikai Tanulmányok
15 Űrlapok, formanyomtatványok
178 Útmutatók, szabályzatok, katalógusok
39 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
38 Varietas Europica Centralis
104 Videotár