Ugrás a tartalomhoz

Archívum: EDIT

11 1. A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában
10 10. Világháború, világforradalom, világbéke?
14 11. Egy másik Kelet-Európa
11 12. Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében
127 1956-os lapgyűjtemény
6 1993 előtti doktori disszertációk
9 2. A játék hatalma: futball, pénz, politika
12 3. 1968: Kelet-Európa és a világ
17 4. Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után
12 5. 1919: a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak
16 6. Rendszerváltás és történelem
27 7. Határokon túl
14 8. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában
39 9. Kelet-európai sorsfordulók
39 A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
110 A Gyermek
13 A normán innen és túl
18 Acta Pintériana
56 Adsumus
75 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
102 Állam-és Jogtudományi Kar PHD
1530 Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae
4 Antikva-gyűjtemény (1501-1600 között külföldön megjelent nyomtatványok)
226 Antiquitas – Byzantium – Renascentia
231 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
16 Az Eötvös Collegium további kiadványai
8 Barokk-gyűjtemény (1601-1700 között külföldön megjelent nyomtatványok)
45 Beszámolók, jelentések, munkatervek (EK)
21 Beszámolók, munkatervek (EKSZ)
2 Bibliográfia (TÓK)
388 Biológia Doktori Iskola
1061 Bölcsészettudományi Kar PHD
13 Budapester Beiträge zur Germanistik
21 Budapesti Finnugor Füzetek
3 Civil Times
14 Culture and intercultural communication
1003 Dedikációk
24 Digitális Bölcsészet
2791 Disszertációk (ELTE PHD)
9 EDIT segédletek, tájékoztatók
1 EFOP pályázatok
102 Egyetemi Almanach
191 Egyetemi Beszédek
1879 Egyetemi folyóiratok, kiadványok
27 Egyetemi Fonetikai Füzetek
898 Egyetemi Fotótár
898 Egyetemi Fotótár
112 Egyetemi Könyvtár Hírlevelek
9 Egyetemi Könyvtár Naptárak
55 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
22 Egyetemi Meteorológiai Füzetek
5 Elektronikus dokumentumok (Könyvek, Folyóiratok)
39 ELTE BGGYK Videostúdió
4 ELTE BTK Videostúdió
6482 ELTE Folyóiratok, kiadványok
528 ELTE Folyóiratok, kiadványok (ÁJK)
48 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BGGYK)
2936 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BTK)
402 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EJC)
441 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EKL)
94 ELTE Folyóiratok, kiadványok (IK)
51 ELTE Folyóiratok, kiadványok (Karon kívüli egységek)
49 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TÓK)
54 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TTK)
9 ELTE PPK Videostúdió
4 ELTE TÓK Multimédia Módszertani Csoport Stúdió
16 ELTE UNIverzum
48 ELTE Videostúdió
242 Emlékkönyvek (MNYFI)
7 Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő (ECCE)
70 Események, rendezvények
42 Eszmék, forradalmak, háborúk
56 Évkönyvek (TÓK)
149 Félúton konferencia
7 Festschrift
110 Filozófiatudományi Doktori Iskola
207 Fizika Doktori Iskola
48 Fogyatékosság és Társadalom
4 Főigazgatói utasítások (EKL)
173 Földtudományi Doktori Iskola
80 Geodézia és Kartográfia
19 GeoMetodika
49 Gyermeknevelés
8 Gyertyánffy István Gyűjtemény
60 Gyógypaedagogiai Szemle
51 Háborúk, békék, terroristák
50 Hagyományok és kihívások
12263 Hevenesi Kaprinai Pray
48 Hindu istenek, sziámi tigrisek
43 Historia critica
23 IKR szabályzatok, segédletek
27 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok
85 Informatika Doktori Iskola
85 Informatikai Kar PHD
37 Ingenia Hungarica
245 Irodalomtudomány Doktori Iskola
271 Jogi Tanulmányok
115 Kalauz
38 Kari Naptárak
11 Katalógusok
192 Kelet-Európai Tanulmányok
207 Kémia Doktori Iskola
7963 Képgyűjtemény (Metszet, Térkép, Tájkép, Grafika, Fénykép)
35 Két világ kutatója
5010 Kisnyomtatványok
157 Kódexek
1 Konferencia beszámolók
20 Könyvtári Minőségfejlesztés (K21)
54 Környezettudományi Doktori Iskola
60 Közel, s Távol
29 Közép-Európai Arcképcsarnok
19 Kút
7 Kutatási jelentések
153 LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve
163 Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek)
271 Levéltári és Irattári dokumentumok
122 Magyar Gyógypedagógia
56 Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
127 Magyar Siketnéma-Oktatás
408 Magyar Tanítóképző
110 Magyarságtudomány
88 Matematika Doktori Iskola
18 Megformált beszéd, elfojtott hang
14 Mérnöki és Informatikai Megoldások
4 Minőségbiztosítás
23 MTMT segédletek
3995 MTMT Tudományos publikációk
41 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola
28663 Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár
42 Nemzetek és birodalmak
3 Neveléstörténet (TÓK)
223 Neveléstudományi Doktori Iskola
1088 Névtani Értesítő
10 NKA pályázatok
297 Nyelvtudományi Doktori Iskola
67 Nyomtatványok 1801-től napjainkig
12 Oda-vissza
599 Oktatási anyagok
139 Oktatási anyagok (ÁJK)
44 Oktatási anyagok (BTK)
239 Oktatási anyagok (Egyéb egységek)
84 Oktatási anyagok (IK)
1 Oktatási anyagok (PPK)
40 Oktatási anyagok (TáTK)
52 Oktatási anyagok (TTK)
8 Ősnyomtatványok
182 Öt kontinens
2 OTKA pályázatok
35 Pályázati Központ Hírlevél
317 Pedagógiai és Pszichológiai Kar PHD
8 PENS
32 Perczel-glóbusz
27 Politikatudományi Doktori Iskola
32 Politikatudományi Tanulmányok
22 Proceedings of DiSS 2019
94 Pszichológiai Doktori Iskola
4142 Publikációk
20 Revue d'Études Françaises
12 RMK-gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár, 1711-ig)
12 Roger Fenton képei
31 RussianStudiesHu
15 Saját kép – ellenkép
370 Sectio Biologica
1 Sectio Chimica
90 Sectio Classica
1 Sectio Geographica
169 Sectio Geologica
1 Sectio Geophysica et Meteorologica
392 Sectio Historica
500 Sectio Iuridica
1 Sectio Linguistica
1 Sectio Paedagogica et Psychologica
1 Sectio Philologica
1 Sectio Philologica Hungarica
1 Sectio Philologica Moderna
1 Sectio Philosophica et Sociologica
54 Siketnémák és Vakok Oktatásügye
55 Sorsok, frontok, eszmék
18 Statisztika
369 Szabadalmak, Pályázati termékek
92 Szabályzatok
5752 Szakdolgozatok
110 Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)
695 Szakdolgozatok (ATIVIK)
2377 Szakdolgozatok (BGGYK)
183 Szakdolgozatok (Biológiai Intézet)
15 Szakdolgozatok (BTK)
55 Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)
118 Szakdolgozatok (Egészségfejlesztési és Sporttudomány Intézet)
15 Szakdolgozatok (Empirikus Tanulmányok Intézete)
150 Szakdolgozatok (Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet)
84 Szakdolgozatok (Fizikai Intézet)
156 Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)
151 Szakdolgozatok (FOTRI)
1 Szakdolgozatok (Germanisztika Intézet)
119 Szakdolgozatok (GTI)
119 Szakdolgozatok (GTI)
638 Szakdolgozatok (GYMRI)
211 Szakdolgozatok (GYOPSZI)
742 Szakdolgozatok (IK)
742 Szakdolgozatok (IK)
13 Szakdolgozatok (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
117 Szakdolgozatok (Kémia Intézet)
61 Szakdolgozatok (Közgazdaságtudományi Intézet)
88 Szakdolgozatok (Matematika Intézet)
149 Szakdolgozatok (Neveléstudományi Intézet)
50 Szakdolgozatok (Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete)
1026 Szakdolgozatok (PPK)
596 Szakdolgozatok (Pszichológiai Intézet)
35 Szakdolgozatok (Szociális Tanulmányok Intézete)
43 Szakdolgozatok (Szociológia Intézet)
39 Szakdolgozatok (Társadalmi Kapcsolatok Intézete)
243 Szakdolgozatok (TáTK)
547 Szakdolgozatok (TÓK)
547 Szakdolgozatok (TÓK)
14 Szakdolgozatok (Történeti Intézet)
572 Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)
683 Szakdolgozatok (TTK)
424 Szekfű Gyula hagyatéka
24 Szemle
103 Szociológia Doktori Iskola
3 TÁMOP pályázatok
60 Tankönyvek (TÓK)
103 Társadalomtudományi Kar PHD
245 TDK/OTDK dolgozatok
66 TDK/OTDK dolgozatok (ÁJK)
2 TDK/OTDK dolgozatok (BTK)
177 TDK/OTDK dolgozatok (TTK)
1117 Természettudományi Kar PHD
111 Tervrajzok
13 Tétékás Nyúz
222 THEMIS
368 Történelemtudományi Doktori Iskola
147 További publikációk, alkotások
2 További publikációk, alkotások (BGGYK)
21 További publikációk, alkotások (BTK)
36 További publikációk, alkotások (EKL)
3 További publikációk, alkotások (IK)
3 További publikációk, alkotások (Karon kívüli egységek)
9 További publikációk, alkotások (PPK)
3 További publikációk, alkotások (TáTK)
1 További publikációk, alkotások (TTK)
32 További segédletek, tájékoztatók
63 Tudományos publikációk (ÁJK)
13 Tudományos publikációk (BGGYK)
1887 Tudományos publikációk (BTK)
140 Tudományos publikációk (EKL)
69 Tudományos publikációk (IK)
10 Tudományos publikációk (Karon kívüli egységek)
1 Tudományos publikációk (MTMT)
117 Tudományos publikációk (PPK)
113 Tudományos publikációk (TáTK)
59 Tudományos publikációk (TÓK)
1523 Tudományos publikációk (TTK)
346 Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
90 Újkori (szakrendbe sorolt) kéziratok
223 Urálisztikai Tanulmányok
15 Űrlapok, formanyomtatványok
211 Útmutatók, szabályzatok, katalógusok
39 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
38 Varietas Europica Centralis
104 Videotár