Ugrás a tartalomhoz

 

„Hogy kezdhessek énekembe…” Avagy Csokonai és a 18. század végének Érzékeny énekelt dalköltészete
”Let me start my song…” or Csokonai and the sentimental sung lyric poetry of the end of the 18th century

  • Metaadatok
Tartalom: http://hdl.handle.net/2437/84983
Archívum: DEA PhD
Gyűjtemény: PhD dolgozatok
Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola
Cím:
„Hogy kezdhessek énekembe…” Avagy Csokonai és a 18. század végének Érzékeny énekelt dalköltészete
”Let me start my song…” or Csokonai and the sentimental sung lyric poetry of the end of the 18th century
Létrehozó:
Hovánszki, Mária
Közreműködő:
Debreczeni, Attila
Irodalomtudományok doktori iskola
DE--TEK--Bölcsészettudományi Kar--Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Dátum:
2009-04-27T09:54:59Z
2009-04-27T09:54:59Z
2009
2009-04-27T09:54:59Z
2009-05-15
Téma:
a dallamkövetés prozódiai szabályai
a szív elérzékenyítése
antik-időmértékes versek éneklése
Csokonai énekelt költészete
Csokonai énekelt költészete
Csokonai énekelt versei
Csokonai-dallamok forrásai
daléneklés népszerűsége
dallamkövető írásmód
dalok megzenésítése
elsődleges kontextus
strukturális elemzés
szerelmi téma
szórakoztatás
szövegvers
társadalmi hasznosság
„utile et dulce”
verbunkos dallamok
társasági divat
társiasság
„történeti típus”
tudós hazafiság
váltakozó metrumú versek
versújítás
tradition of the popular manner
aesthatical consciousness
aesthetic discourse
amusing
asthetical approach
both musical and poetry notation
canonization
definite orientation principle
exhausting research of the sources
„historical types”
galant poetry
genre poetic
intermediality
Hungarian sentimental sung poetry
meter and rhytm in poetry and music
metrical and formal elements of the poems
metrical beat
metrical marking
metrical pattern
morale-phylosophy and aesthetical discourse
musical rhythm
neologism in the verses
pluridisciplinary
popularising of songs
popularity of songs
potential synthesis of word and tone
pragmatism
pressure for canonization of the sentimental sung poems
primary accent
translation of the art songs
primary context
renaissance of Hungarian system of metric
the topic of love
representation
secondary accent
scholary patriotism
sentimental art song
sentimental sung lyric poetry
„sensitivity cult”
societal conduciveness
societal fashion
song verses
stresses- trochaic
stresses-iambic
structural analysis of the songs
sung poetry of Csokonai
systematization of the singing department and genre of lyrics
text verses
the art songs role in society
the melting mood of the heart
énekelt dalok fordítása
énekvers
erkölcs- és szívnemesítés
érzékeny magyar zenei stílus
érzékeny-klasszikus dallamok
„érzékenység kultusz”
esztétikai megközelítés
esztétikai tudatosság
felekezetiség
forma és metrum konnotációja
formavilág
főhangsúly
gáláns-rokokó dalköltészet
hagyományteremtés
határozatlan metrumú versek
határozott célelvűség
intermedialitás
jambusi és trocheusi nóták
kanonizáció
kanonizációs kényszer
kétszeres verseléskétszeres verselés
költemények népszerűsítése
lyrica éneklő
magyar nyelvű érzékeny énekelt dalköltészet
mellékhangsúly
morál-filozófiai és essztétikai diskurzus
műfaji-műnemi rendszerzés
műfajpoétika
nyugat-európai verselés
pluridiszciplinaritás
populáris énekköltészeti hagyomány
pragmatizmus
reprezentáció
rímes-ütemhangsúlyos formák
strófaszerkezet
Irodalomtudományok
Bölcsészettudományok
Tartalmi leírás:
Nyelv:
magyar
angol
Formátum:
294
Azonosító: