Ugrás a tartalomhoz

Archívum: REAL-d

1394 Status = Unpublished
1 Subject = A General Works / általános művek: AZ History of Scholarship The Humanities / tudománytörténet, bölcsészet
15 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: B1 Philosophy (General) / filozófia általában
20 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan: BF06 Psychology of adolescence / serdülő kor pszichol.
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan: BF07 Individual psychology / individuálpszichológia
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan: BF10 Emotions. Affections / érzelem
5 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan: BF21 Applied psychology / alkalmazott pszichológia
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BJ Ethics / erkölcstan: BJ2 Social ethics / szociáletika
2 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BL Religion / vallás
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc / iszlám
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BQ Buddhism / buddhizmus
2 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BX Christian Denominations / keresztény felekezetek
4 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CB History of civilization / művelődéstörténet
6 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CC Archaeology / régészet
76 Subject = D History General and Old World / történelem: D0 History (General) / történelem általában
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D1 Prehistory / őstörténet
3 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története: D24 History of ancient Medo-Persia / ókori Közel-Kelet
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története: D25 History of ancient Rome / Római Birodalom
3 Subject = D History General and Old World / történelem: D4 Modern History / újkor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DA Great Britain / Nagybritannia
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DB Austria / Ausztria: DB1 Austro-Hungarian Monarchy / Osztrák-Magyar Monarchia
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa
15 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa: DN1 Hungary / Magyarország
12 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: G Geography (General) / Földrajz általában
3 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet
1 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GB Physical geography / leíró földrajz
6 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
2 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz: GF1 Settlement geography / településföldrajz
1 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia
10 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok
1 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GV Recreation Leisure / szabadidő, szórakozás
6 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika: HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika
35 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB1 Macroeconomics / makroökonómia
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB2 Microeconomics / mikroökonómia
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB3 Economic systems / gazdasági rendszerek
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD3 Labor / munkaügy
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy
13 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM4 Social processes / társadalmi folyamatok
5 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM5 Social psychology / szociálpszichológia
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM6 Sociology of culture / kultúra szociológiája
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet: HN1 Social problems / társadalmi-szociális problémák
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HQ The family. Marriage. Woman / cslád, házasság, nőpolitika
8 Subject = J Political Science / politológia: JA Political science (General) / politológia általában
3 Subject = J Political Science / politológia: JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa: JN18 Hungary / Magyarország
43 Subject = K Law / Jog: K Law (General) / jog (általános)
1 Subject = K Law / Jog: KZ Law of Nations
12 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában
3 Subject = L Education / oktatás: LA History of education / neveléstörténet
1 Subject = L Education / oktatás: LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata
1 Subject = L Education / oktatás: LT Textbooks / tankönyvek
4 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene
1 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: N Visual arts (General) For photography, see TR / vizuális művészet általában
5 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NA Architecture / építészet
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: ND Painting / festészet
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában
7 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában: NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
24 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
5 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PA Classical philology / klasszika-filológia
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PC Romance languages / újlatin nyelvek, romanisztika
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PD Germanic languages / germán nyelvek, germanisztika
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature / szláv, balti, albán nyelvek és irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom
15 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom: PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PI Oriental languages and literatures / keleti nyelvek és irodalmak
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PK Indo-Iranian / indoiráni nyelvek és irodalmak
52 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet
5 Subject = Q Science / természettudomány: Q1 Science (General) / természettudomány általában
72 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika
2 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA71 Number theory / számelmélet
3 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA72 Algebra / algebra
3 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA73 Geometry / geometria
10 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika
8 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA76 Computer software / programozás
26 Subject = Q Science / természettudomány: QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
71 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika
3 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC01 Mechanics / mechanika
3 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC02 Optics / fénytan
1 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC04 Electricity. Magnetism. Electromagnetism / villamosság, mágnesesség, elektromágnessesség
10 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC05 Physical nature of matter / részecskefizika
110 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia
2 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD01 Analytical chemistry / analitikai kémia
7 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD02 Physical chemistry / fizikai kémia
1 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD03 Inorganic chemistry / szervetlen kémia
16 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD04 Organic chemistry / szerves kémia
33 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok
11 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE01 Geophysics / geofizika
1 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE02 Geochemistry / geokémia
1 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE03 Geodynamics / geodinamika
7 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE04 Meteorology / meteorológia
3 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE05 Historical geology. Stratigraphy / Földtörténet, rétegtan
2 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE06 Petrology. Petrography / kőzettan, petrográfia
1 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE07 Economic geology / gazdasági földtan
2 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia
103 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH301 Biology / biológia
13 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH426 Genetics / genetika
18 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH540 Ecology / ökológia
8 Subject = Q Science / természettudomány: QK Botany / növénytan
5 Subject = Q Science / természettudomány: QL Zoology / állattan
1 Subject = Q Science / természettudomány: QM Human anatomy / humán anatómia
5 Subject = Q Science / természettudomány: QP Physiology / élettan
7 Subject = Q Science / természettudomány: QR Microbiology / mikrobiológia
4 Subject = Q Science / természettudomány: QR Microbiology / mikrobiológia: QR180 Immunology / immunológia
2 Subject = Q Science / természettudomány: QR Microbiology / mikrobiológia: QR355 Virology / víruskutatás
44 Subject = R Medicine / orvostudomány: R1 Medicine (General) / orvostudomány általában
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RA Public aspects of medicine / orvostudomány társadalmi szerepe: RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine / közegészségügy, higiénia, betegség-megelőzés
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RA Public aspects of medicine / orvostudomány társadalmi szerepe: RA1001 Forensic Medicine. Medical jurisprudence. Legal medicine / igazságügyi-, törvényszéki orvostan
10 Subject = R Medicine / orvostudomány: RB Pathology / patológia, kórtan
12 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat
4 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer) / daganatok, tumorok, onkológia
6 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry / idegkórtan, neurológia, pszichiátria
17 Subject = R Medicine / orvostudomány: RD Surgery / sebészet
6 Subject = R Medicine / orvostudomány: RE Ophthalmology / szemészet
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RF Otorhinolaryngology / orr-, fül-, gégészet
8 Subject = R Medicine / orvostudomány: RG Gynecology and obstetrics / nőgyógyászat, szülészet
5 Subject = R Medicine / orvostudomány: RJ Pediatrics / gyermekgyógyászat
4 Subject = R Medicine / orvostudomány: RK Dentistry / fogászat
7 Subject = R Medicine / orvostudomány: RL Dermatology / bőrgyógyászat
6 Subject = R Medicine / orvostudomány: RM Therapeutics. Pharmacology / terápia, gyógyszertan
2 Subject = R Medicine / orvostudomány: RS Pharmacy and materia medica / gyógyszerészet, gyógyászati eszközök
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RT Nursing / betegápolás
102 Subject = R Medicine / orvostudomány: RZ Other systems of medicine / orvostudomány egyéb területei
23 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
35 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SB Plant culture / növénytermesztés
4 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SD Forestry / erdőgazdaság
8 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SF Animal culture / állattenyésztés
1 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SH Aquaculture. Fisheries. Angling / vizi növény-és állattartás, halászat, sporthorgászat
10 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SV Veterinary science / állatorvos-tudomány
99 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: T2 Technology (General) / műszaki tudományok általában
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TA Engineering (General). Civil engineering (General) / általános mérnöki tudományok
4 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TE Highway engineering. Roads and pavements / közlekedésmérnöki, útépítési technika
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TF Railroad engineering and operation / vasútépítés és üzemeltetés
5 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TJ Mechanical engineering and machinery / gépészmérnöki tudományok
16 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering / elektrotechnika, elektronika, atomtechnika
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás
3 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
6 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TP Chemical technology / vegyipar, vegyészeti technológia
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TR Photography / fényképészet
2 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TS Manufactures / gyártás, ipari termékek
7 Subject = U Military Science / hadtudomány: U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
2 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z004 Books. Writing. Paleography
1 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z719 Libraries (General) / könyvtárak általában
1394 Type = Thesis