Ugrás a tartalomhoz

Archívum: REAL-PhD

1776 Status = Defended
42 Status = Submitted
6 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: B1 Philosophy (General) / filozófia általában
10 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan: BF08 Comparative psychology / összehasonlító pszichol.
2 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan: BF21 Applied psychology / alkalmazott pszichológia
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BH Aesthetics / esztétika
5 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BJ Ethics / erkölcstan
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BJ Ethics / erkölcstan: BJ2 Social ethics / szociáletika
62 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BL Religion / vallás
28 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BM Judaism / zsidóság
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc / iszlám
21 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BR Christianity / kereszténység
4 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BS The Bible / bibliakutatás
6 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BT Doctrinal Theology / dogmatika
4 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BV Practical Theology / gyakorlati teológia
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BX Christian Denominations / keresztény felekezetek
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CB History of civilization / művelődéstörténet
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CC Archaeology / régészet
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan
2 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan: CD921 Archives / levéltár, levéltári gyűjtemény
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CJ Numismatics / éremtan
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia
5 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CT Biography / életrajz
59 Subject = D History General and Old World / történelem: D0 History (General) / történelem általában
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D1 Prehistory / őstörténet
3 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története: D22 History of ancient Egypt / ókori Egyiptom
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története: D25 History of ancient Rome / Római Birodalom
3 Subject = D History General and Old World / történelem: D3 Mediaeval History / középkor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D3 Mediaeval History / középkor története: D32 Holy Roman Empire / Német-római Birodalom
9 Subject = D History General and Old World / történelem: D4 Modern History / újkor története
3 Subject = D History General and Old World / történelem: D5 World History / világtörténelem
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DB Austria / Ausztria
2 Subject = D History General and Old World / történelem: DK Russia, Soviet Union, Former Soviet Republics / Oroszország
3 Subject = D History General and Old World / történelem: DM Eastern Europe / Kelet-Európa
11 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa
66 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa: DN1 Hungary / Magyarország
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DR Balkan Peninsula / Balkán
2 Subject = F History United States, Canada, Latin America / Az Am. Egyesült államok, Kanada, Latin-Amerika története: F1201 Latin America (General) / Latin-Amerika
10 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: G Geography (General) / Földrajz általában
5 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet
23 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GE Environmental Sciences / környezettudomány
1 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
1 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia
2 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok
19 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GV Recreation Leisure / szabadidő, szórakozás
34 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika
244 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB1 Macroeconomics / makroökonómia
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB2 Microeconomics / mikroökonómia
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB3 Economic systems / gazdasági rendszerek
7 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB5 Mathematical economics / matematikai közgazdaságtan
6 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek: HC2 Economic policy / gazdaságpolitika
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD1 Industries / ipar
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD1 Industries / ipar: HD11 Heavy industry / nehézipar
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD1 Industries / ipar: HD14 Management. Industrial Management / ügyvitel, igazgatás
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD2 Land use / földhasználat
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD2 Land use / földhasználat: HD21 Regional economics / regionális gazdaság
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD2 Land use / földhasználat: HD23 Land value / földérték
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD3 Labor / munkaügy
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD3 Labor / munkaügy: HD33 Organization of labour / munkaszervezés
7 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications: HE2 Communications / hírközlés
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications: HE2 Communications / hírközlés: HE21 Line telephony / vezetéskes telefon
7 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem: HF1 Inland trade / belkereskedelem
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem: HF2 Foreign trade / külkereskedelem
17 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy: HG2 Savings and savings banks / takarékügy
5 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HJ Public Finance / államháztartás
25 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM3 Subsystems of global societies / társadalmi alrendszerek
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM4 Social processes / társadalmi folyamatok
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM5 Social psychology / szociálpszichológia
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás: HM6 Sociology of culture / kultúra szociológiája
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet: HN1 Social problems / társadalmi-szociális problémák
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HQ The family. Marriage. Woman / cslád, házasság, nőpolitika
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HS Societies secret benevolent etc / szociális szervezetek, mozgalmak, egyesületek
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés
1 Subject = J Political Science / politológia: J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában
18 Subject = J Political Science / politológia: JA Political science (General) / politológia általában
1 Subject = J Political Science / politológia: JC Political theory / politikaelmélet, államtudomány
1 Subject = J Political Science / politológia: JK Political institutions (United States) / politikai intézmények, államigazgatás, USA
4 Subject = J Political Science / politológia: JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa
3 Subject = J Political Science / politológia: JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa: JN18 Hungary / Magyarország
2 Subject = J Political Science / politológia: JS Local government Municipal government / helyi, települési önkormányzat
1 Subject = J Political Science / politológia: JU Emigration and immigration / kivándorlás, bevándorlás
6 Subject = J Political Science / politológia: JZ International relations / nemzetközi kapcsolatok, világpolitika
118 Subject = K Law / Jog: K Law (General) / Jog
1 Subject = K Law / Jog: KZ Law of Nations
21 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában
1 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában: L11 Teaching methods / oktatásmódszertan
1 Subject = L Education / oktatás: LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata: LB2300 Higher Education / felsőoktatás
1 Subject = L Education / oktatás: LC Special aspects of education / speciális oktatási formák
1 Subject = L Education / oktatás: LC Special aspects of education / speciális oktatási formák: LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education / felnőttoktatás, folyamatos képzés
60 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene
7 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene: M10 Theory and philosophy of music / zeneelmélet, muzikológia
3 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene: M11 Kinds of music / zenei műfajok
26 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek
1 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: MT Musical instruction and study / zeneoktatás, zenetanulás
6 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NA Architecture / építészet
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NC Drawing Design Illustration / rajzművészet, formatervezés, illusztrálás
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában
18 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P0 General Philology. General Linguistics / általános filológia, általános nyelvészet
24 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P1 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PA Classical philology / klasszika-filológia
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PB Modern European Languages / modern európai nyelvek
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PC Romance languages / újlatin nyelvek, romanisztika
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PD Germanic languages / germán nyelvek, germanisztika
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature / szláv, balti, albán nyelvek és irodalom
4 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom
29 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom: PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PJ Semitic / sémi nyelvek és irodalmak
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania / kelet-ázsiai, afrikai, óceániai nyelvek, irodalmak
37 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában
8 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN0441 Literary History / irodalomtörténet
3 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet
4 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PQ Romance literatures / neolatin irodalmak
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PR English literature / angol irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PS American literature / amerikai irodalom
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PT Germanic literature / germán irodalmak
21 Subject = Q Science / természettudomány: Q1 Science (General) / természettudomány általában
8 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika
60 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika
7 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA76 Computer software / programozás
6 Subject = Q Science / természettudomány: QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
18 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika
79 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia
1 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD02 Physical chemistry / fizikai kémia
8 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok
1 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia
8 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz
94 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH301 Biology / biológia
5 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH426 Genetics / genetika
15 Subject = Q Science / természettudomány: QK Botany / növénytan
36 Subject = Q Science / természettudomány: QL Zoology / állattan
8 Subject = Q Science / természettudomány: QP Physiology / élettan
5 Subject = Q Science / természettudomány: QR Microbiology / mikrobiológia
53 Subject = R Medicine / orvostudomány: R1 Medicine (General) / orvostudomány általában
3 Subject = R Medicine / orvostudomány: RA Public aspects of medicine / orvostudomány társadalmi szerepe
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RA Public aspects of medicine / orvostudomány társadalmi szerepe: RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine / közegészségügy, higiénia, betegség-megelőzés
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry / idegkórtan, neurológia, pszichiátria
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC1200 Sports Medicine / sportorvoslás
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RJ Pediatrics / gyermekgyógyászat
3 Subject = R Medicine / orvostudomány: RS Pharmacy and materia medica / gyógyszerészet, gyógyászati eszközök
41 Subject = R Medicine / orvostudomány: RZ Other systems of medicine / orvostudomány egyéb területei
206 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
120 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SB Plant culture / növénytermesztés
4 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SD Forestry / erdőgazdaság
78 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SF Animal culture / állattenyésztés
7 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SH Aquaculture. Fisheries. Angling / vizi növény-és állattartás, halászat, sporthorgászat
5 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SK Hunting sports / vadgazdálkodás, vadászat
136 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: T2 Technology (General) / műszaki tudományokáltalában
8 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TA Engineering (General). Civil engineering (General) / általános mérnöki tudományok
71 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TD Environmental technology. Sanitary engineering / környezetvédelem, hulladékkezelés, egészségügyi mérnöki technika (ivóvízellátási és szennyvízkezelési technika)
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TF Railroad engineering and operation / vasútépítés és üzemeltetés
8 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TJ Mechanical engineering and machinery / gépészmérnöki tudományok
4 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering / elektrotechnika, elektronika, atomtechnika
3 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
49 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TP Chemical technology / vegyipar, vegyészeti technológia
3 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TS Manufactures / gyártás, ipari termékek
11 Subject = U Military Science / hadtudomány: U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
1 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z004 Books. Writing. Paleography
2 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z665 Library Science. Information Science
1 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: ZA Information resources: ZA4450 Databases
1825 Type = Thesis
39 University = Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
8 University = BME
2 University = BME ; MTA MFA
1 University = Budapesti Corvinus Egyetem
1 University = Debreceni Egyetem
22 University = ELTE
1 University = Eötvös Loránd Tudományegyetem
16 University = Evangélikus Hittudományi Egyetem
1 University = Jyväskylä Egyetem
83 University = Kaposvári Egyetem
71 University = Károli Gáspár Református Egyetem
90 University = Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
3 University = Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
23 University = Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
7 University = Miskolci Egyetem
1 University = Nyugat-magyarországi Egyetem
29 University = OR-ZSE
328 University = Pannon Egyetem
458 University = Pázmány Péter Katolikus Egyetem
4 University = Pécsi Tudományegyetem
1 University = Princeton University
1 University = Római Katolikus Hittudományi Akadémia
1 University = Semmelweis Egyetem
1 University = Széchenyi István Egyetem
4 University = Szegedi Tudományegyetem
566 University = Szent István Egyetem (2000-2020)
3 University = Szent István Egyetem (2020-2021)
48 University = Testnevelési Egyetem
1 University = Tilburg University
1 University = University College Dublin
1 University = University of Groningen
1 University = University of Nevada
1 University = University of Pittsburgh
2 University = University of Tromsø
1 University = Vanderbilt University
1 University = Veszprémi Egyetem
3 University = Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem