Ugrás a tartalomhoz

Archívum: REAL-J

16 Journal = A Bihari Múzeum Évkönyve
1 Journal = A külföldi magyar intézetek megalapítása és működése
1 Journal = Acta Agronomica Óváriensis
5 Journal = Acta Biologica
1 Journal = Acta Materialia Transylvanica: Anyagtudományi Közlemények
2 Journal = Acta Materialia Transylvanica: Material Sciences Publications
5 Journal = Acta Physiologica
4 Journal = Acta Silvatica et Lignaria Hungarica
1 Journal = Agrokémia és talajtan
1 Journal = Állam- és Jogtudomány
1 Journal = Állattenyésztés és takarmányozás
1 Journal = Antaeus - MittArchInst
11 Journal = Aquila
2 Journal = Archivum Zoologicum
2 Journal = Balkán Füzetek
4 Journal = Bánki közlemények
2 Journal = Betekintő
1 Journal = Budapesti Levéltári Mozaikok
1 Journal = Catastrum
1 Journal = Certamen
1 Journal = Columella
1 Journal = DETUROPE
1 Journal = DIEIP
10 Journal = Finno-Ugric languages and linguistics
15 Journal = Gazdaság és társadalom
1 Journal = Glossa Iuridica
1 Journal = Helikon
1 Journal = Hidrológiai Közlöny
1 Journal = Hungarian Historical Review
1 Journal = Irodalomtörténeti Közlemények
1 Journal = Journal of Behavioral Addictions
2 Journal = KLIÓ: Történelmi szemléző folyóirat
1 Journal = Közlekedéstudományi szemle
1 Journal = Külügyi Szemle
1 Journal = Lelkipásztor - Evangélikus teológiai szakfolyóirat
1 Journal = Miskolci Jogi Szemle
1 Journal = MKI Elemzések
12 Journal = MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő
2 Journal = MTA Tagajánlások
1 Journal = Műszaki Tudományos Közlemények = Papers on Technical Science
1 Journal = Nemzet és Biztonság
2 Journal = Philológiai Közlöny
1 Journal = Progress in Agricultural Engineering Sciences
19 Journal = Somogyi Múzeumok Közleményei
1 Journal = Studia Musicologica
2 Journal = Studies in Agricultural Economics
2 Journal = Századok
1 Journal = Szociálpedagógia
1 Journal = Tánctudományi Közlemények
4 Journal = Távérzékelési Technológiák és Térinformatika / Remote Sensing Technologies and GIS Online
1 Journal = Térinformatika
7 Journal = TermészetBúvár
2 Journal = Természettudományi Közlöny / Természet Világa
1 Journal = Történelmi Szemle
1 Journal = Új Köznevelés
1 Journal = Új Munkaügyi Szemle
1 Journal = Új Pedagógiai Szemle
18756 Status = Published
3 Status = Submitted
1 Status = Unpublished
745 Subject = A General Works / általános művek
53 Subject = A General Works / általános művek: AC Collections. Series. Collected works / gyűjteményes munkák, sorozatok
24 Subject = A General Works / általános művek: AI Indexes (General) / indexek, mutatók
135 Subject = A General Works / általános művek: AM Museums (General). Collectors and collecting (General) / múzeumok
749 Subject = A General Works / általános művek: AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
327 Subject = A General Works / általános művek: AX Not specified / nem besorolt
8 Subject = A General Works / általános művek: AX Not specified / nem besorolt: AXIF Local Tag / Informatikatörténeti Fórum
19 Subject = A General Works / általános művek: AX Not specified / nem besorolt: AXIIF Local Tag / Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF)
185 Subject = A General Works / általános művek: AZ History of Scholarship The Humanities / tudománytörténet, bölcsészet
31 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás
280 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: B1 Philosophy (General) / filozófia általában
9 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BC Logic / logika
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BD Speculative Philosophy / rendszeres filozófia: BD3 Philosophy of mind and spirit / szellem filozófiája
219 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan
9 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BH Aesthetics / esztétika
301 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BL Religion / vallás
123 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BM Judaism / zsidóság
19 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BQ Buddhism / buddhizmus
722 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BR Christianity / kereszténység
4 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BS The Bible / bibliakutatás
21 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BT Doctrinal Theology / dogmatika
59 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok
40 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: C Auxiliary sciences of history (General) / történeti segédtudományok általában
1489 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CB History of civilization / művelődéstörténet
1013 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CC Archaeology / régészet
97 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan
12 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan: CD921 Archives / levéltár, levéltári gyűjtemény
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan: CD922 Diplomatics / oklevéltan
5 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CJ Numismatics / éremtan
114 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia: CS1 Families / családtörténet
5 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CT Biography / életrajz
257 Subject = D History General and Old World / történelem
1859 Subject = D History General and Old World / történelem: D0 History (General) / történelem általában
67 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története
47 Subject = D History General and Old World / történelem: D3 Mediaeval History / középkor története
60 Subject = D History General and Old World / történelem: D4 Modern History / újkor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DB Austria / Ausztria: DB1 Austro-Hungarian Monarchy / Osztrák-Magyar Monarchia
18 Subject = D History General and Old World / történelem: DC France / Franciaország
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DD Germany / Németország
63 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa
1019 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa: DN1 Hungary / Magyarország
94 Subject = D History General and Old World / történelem: DS Asia / Ázsia
2 Subject = E History America / Amerika története: E11 America (General) / Amerika, általános összefoglaló művek
8 Subject = F History United States, Canada, Latin America / Az Am. Egyesült államok, Kanada, Latin-Amerika története: F001 United States local history / Az Am. Egyesült Államok története
22 Subject = F History United States, Canada, Latin America / Az Am. Egyesült államok, Kanada, Latin-Amerika története: F1001 Canada (General) / Kanada
162 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás
336 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: G Geography (General) / Földrajz általában
92 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet
2 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GB Physical geography / leíró földrajz
61 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GE Environmental Sciences / környezettudomány
111 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
84 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz: GF1 Settlement geography / településföldrajz
92 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GN Anthropology / embertan, fizikai antropológia
706 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia
574 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok
62 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GV Recreation Leisure / szabadidő, szórakozás
261 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok
547 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában
162 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika
74 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika: HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika
673 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
9 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB3 Economic systems / gazdasági rendszerek
88 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek
36 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy
20 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD1 Industries / ipar
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD1 Industries / ipar: HD13 Processing industry / feldolgozóipar
52 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD2 Land use / földhasználat: HD21 Regional economics / regionális gazdaság
5 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD3 Labor / munkaügy
83 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications
43 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications: HE1 Transportation / szállítás
29 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications: HE2 Communications / hírközlés
12 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem
25 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem: HF2 Foreign trade / külkereskedelem
48 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy
307 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás
26 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet: HN1 Social problems / társadalmi-szociális problémák
17 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HQ The family. Marriage. Woman / család, házasság, nőpolitika
40 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HT Communities. Classes. Races / társadalmi rétegződés
22 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés
3 Subject = J Political Science / politológia
88 Subject = J Political Science / politológia: J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában
234 Subject = J Political Science / politológia: JA Political science (General) / politológia általában
8 Subject = J Political Science / politológia: JC Political theory / politikaelmélet, államtudomány
1 Subject = J Political Science / politológia: JF Political institutions (General) / politikai intézmények, államigazgatás általában
49 Subject = J Political Science / politológia: JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa
57 Subject = J Political Science / politológia: JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa: JN18 Hungary / Magyarország
1 Subject = J Political Science / politológia: JU Emigration and immigration / kivándorlás, bevándorlás
57 Subject = J Political Science / politológia: JZ International relations / nemzetközi kapcsolatok, világpolitika
465 Subject = K Law
339 Subject = K Law: K Law (General)
130 Subject = L Education / oktatás
778 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában
6 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában: L11 Teaching methods / oktatásmódszertan
32 Subject = L Education / oktatás: LA History of education / neveléstörténet
15 Subject = L Education / oktatás: LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata
12 Subject = L Education / oktatás: LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata: LB1603 Secondary Education. High schools / középfokú oktatás
27 Subject = L Education / oktatás: LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata: LB2300 Higher Education / felsőoktatás
5 Subject = L Education / oktatás: LC Special aspects of education / speciális oktatási formák: LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education / felnőttoktatás, folyamatos képzés
222 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene
24 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene: M10 Theory and philosophy of music / zeneelmélet, muzikológia
7 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek
184 Subject = N Fine Arts / képzőművészet
109 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: N Visual arts (General) For photography, see TR / vizuális művészet általában
65 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NA Architecture / építészet
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NC Drawing Design Illustration / rajzművészet, formatervezés, illusztrálás
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NE Print media / grafikai művészetek
20 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NK Decorative arts Applied arts Decoration and ornament / iparművészet, díszítőművészet
210 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában: NX2 Artistic periods and styles / művészeti korszakok és stílusok
292 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában: NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
114 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom
629 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P0 General Philology. General Linguistics / általános filológia, általános nyelvészet
650 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P1 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
83 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PA Classical philology / klasszika-filológia
38 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PE English / anglisztika
62 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PF West Germanic / nyugati germán nyelvek (német, holland, fríz, afrikansz, jiddis)
120 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature / szláv, balti, albán nyelvek és irodalom
80 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom
919 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom: PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
104 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PI Oriental languages and literatures / keleti nyelvek és irodalmak
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania / kelet-ázsiai, afrikai, óceániai nyelvek, irodalmak
1027 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában
552 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN0441 Literary History / irodalomtörténet
4 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN1560-1590 The Performing Arts / előadóművészet (tánc)
7 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN1993 Motion Pictures / filmművészet
15 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PR English literature / angol irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PS American literature / amerikai irodalom
23 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PT Germanic literature / germán irodalmak
490 Subject = Q Science / természettudomány
350 Subject = Q Science / természettudomány: Q1 Science (General) / természettudomány általában
631 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika
130 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika
74 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA76 Computer software / programozás
268 Subject = Q Science / természettudomány: QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
380 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika
15 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC01 Mechanics / mechanika
18 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC02 Optics / fénytan
103 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC05 Physical nature of matter / részecskefizika
701 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia
10 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD01 Analytical chemistry / analitikai kémia
1531 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok
520 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE01 Geophysics / geofizika
269 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE04 Meteorology / meteorológia
39 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia
466 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz
328 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH301 Biology / biológia
4 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH426 Genetics / genetika
107 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH526 Paleontology / őslénytan
597 Subject = Q Science / természettudomány: QK Botany / növénytan
919 Subject = Q Science / természettudomány: QL Zoology / állattan
20 Subject = Q Science / természettudomány: QP Physiology / élettan
84 Subject = Q Science / természettudomány: QR Microbiology / mikrobiológia
164 Subject = R Medicine / orvostudomány
905 Subject = R Medicine / orvostudomány: R1 Medicine (General) / orvostudomány általában
20 Subject = R Medicine / orvostudomány: RB Pathology / patológia, kórtan
26 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat
11 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer) / daganatok, tumorok, onkológia
40 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry / idegkórtan, neurológia, pszichiátria
38 Subject = R Medicine / orvostudomány: RD Surgery / sebészet
5 Subject = R Medicine / orvostudomány: RE Ophthalmology / szemészet
39 Subject = R Medicine / orvostudomány: RJ Pediatrics / gyermekgyógyászat
112 Subject = R Medicine / orvostudomány: RK Dentistry / fogászat
21 Subject = R Medicine / orvostudomány: RL Dermatology / bőrgyógyászat
92 Subject = R Medicine / orvostudomány: RS Pharmacy and materia medica / gyógyszerészet, gyógyászati eszközök
125 Subject = R Medicine / orvostudomány: RZ Other systems of medicine / orvostudomány egyéb területei
185 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság
653 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
58 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SB Plant culture / növénytermesztés
332 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SD Forestry / erdőgazdaság
90 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SF Animal culture / állattenyésztés
81 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SV Veterinary science / állatorvostudomány
84 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok
629 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: T2 Technology (General) / műszaki tudományokáltalában
33 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TA Engineering (General). Civil engineering (General) / általános mérnöki tudományok
15 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TD Environmental technology. Sanitary engineering / környezetvédelem, hulladékkezelés, egészségügyi mérnöki technika (ivóvízellátási és szennyvízkezelési technika)
49 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TE Highway engineering. Roads and pavements / közlekedésmérnöki, útépítési technika
120 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TH Building construction / mély-és magasépítés
29 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TJ Mechanical engineering and machinery / gépészmérnöki tudományok
58 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering / elektrotechnika, elektronika, atomtechnika
34 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás
577 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TP Chemical technology / vegyipar, vegyészeti technológia
37 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TS Manufactures / gyártás, ipari termékek
7 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TT Handicrafts Arts and crafts / kézművesség, iparművészet
509 Subject = U Military Science / hadtudomány: U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
158 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány
59 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z004 Books. Writing. Paleography
78 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z665 Library Science. Information Science
17 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z719 Libraries (General) / könyvtárak általában
19 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: ZA Information resources
9 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: ZA Information resources: ZA4450 Databases
26529 Type = Journal