Ugrás a tartalomhoz

Archívum: REAL-J

9045 Status = Published
2 Status = Unpublished
745 Subject = A General Works / általános művek
41 Subject = A General Works / általános művek: AC Collections. Series. Collected works / gyűjteményes munkák, sorozatok
24 Subject = A General Works / általános művek: AI Indexes (General) / indexek, mutatók
696 Subject = A General Works / általános művek: AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
268 Subject = A General Works / általános művek: AX Not specified / nem besorolt
37 Subject = A General Works / általános művek: AZ History of Scholarship The Humanities / tudománytörténet, bölcsészet
31 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás
212 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: B1 Philosophy (General) / filozófia általában
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BD Speculative Philosophy / rendszeres filozófia: BD3 Philosophy of mind and spirit / szellem filozófiája
177 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BF Psychology / lélektan
9 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BH Aesthetics / esztétika
231 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BL Religion / vallás
109 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BM Judaism / zsidóság
42 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BR Christianity / kereszténység
21 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BT Doctrinal Theology / dogmatika
31 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok
32 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: C Auxiliary sciences of history (General) / történeti segédtudományok általában
465 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CB History of civilization / művelődéstörténet
563 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CC Archaeology / régészet
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan: CD922 Diplomatics / oklevéltan
3 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia: CS1 Families / családtörténet
4 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CT Biography / életrajz
123 Subject = D History General and Old World / történelem
1117 Subject = D History General and Old World / történelem: D0 History (General) / történelem általában
58 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története
4 Subject = D History General and Old World / történelem: D3 Mediaeval History / középkor története
18 Subject = D History General and Old World / történelem: D4 Modern History / újkor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DB Austria / Ausztria: DB1 Austro-Hungarian Monarchy / Osztrák-Magyar Monarchia
18 Subject = D History General and Old World / történelem: DC France / Franciaország
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DD Germany / Németország
35 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa
715 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa: DN1 Hungary / Magyarország
75 Subject = D History General and Old World / történelem: DS Asia / Ázsia
2 Subject = E History America / Amerika története: E11 America (General) / Amerika, általános összefoglaló művek
8 Subject = F History United States, Canada, Latin America / Az Am. Egyesült államok, Kanada, Latin-Amerika története: F001 United States local history / Az Am. Egyesült Államok története
22 Subject = F History United States, Canada, Latin America / Az Am. Egyesült államok, Kanada, Latin-Amerika története: F1001 Canada (General) / Kanada
122 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás
182 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: G Geography (General) / Földrajz általában
46 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet
45 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GE Environmental Sciences / környezettudomány
5 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
71 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz: GF1 Settlement geography / településföldrajz
63 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GN Anthropology / embertan, fizikai antropológia
105 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia
296 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok
13 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GV Recreation Leisure / szabadidő, szórakozás
163 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok
135 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában
47 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika
69 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HA Statistics / statisztika: HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika
404 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
48 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek
36 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy
18 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD1 Industries / ipar
48 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy: HD2 Land use / földhasználat: HD21 Regional economics / regionális gazdaság
41 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications
41 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications: HE1 Transportation / szállítás
4 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HE Transportation and Communications: HE2 Communications / hírközlés
9 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem
5 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HF Commerce / kereskedelem: HF2 Foreign trade / külkereskedelem
26 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy
255 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HM Sociology / társadalomkutatás
3 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet
2 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HQ The family. Marriage. Woman / család, házasság, nőpolitika
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HT Communities. Classes. Races / társadalmi rétegződés
3 Subject = J Political Science / politológia
23 Subject = J Political Science / politológia: J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában
130 Subject = J Political Science / politológia: JA Political science (General) / politológia általában
1 Subject = J Political Science / politológia: JC Political theory / politikaelmélet, államtudomány
1 Subject = J Political Science / politológia: JF Political institutions (General) / politikai intézmények, államigazgatás általában
21 Subject = J Political Science / politológia: JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa: JN18 Hungary / Magyarország
1 Subject = J Political Science / politológia: JU Emigration and immigration / kivándorlás, bevándorlás
2 Subject = J Political Science / politológia: JZ International relations / nemzetközi kapcsolatok, világpolitika
238 Subject = K Law
60 Subject = K Law: K Law (General)
89 Subject = L Education / oktatás
454 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában
3 Subject = L Education / oktatás: LA History of education / neveléstörténet
11 Subject = L Education / oktatás: LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata
126 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene
19 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene: M10 Theory and philosophy of music / zeneelmélet, muzikológia
7 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek
144 Subject = N Fine Arts / képzőművészet
29 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: N Visual arts (General) For photography, see TR / vizuális művészet általában
39 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NA Architecture / építészet
8 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NK Decorative arts Applied arts Decoration and ornament / iparművészet, díszítőművészet
140 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában: NX2 Artistic periods and styles / művészeti korszakok és stílusok
122 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában: NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
74 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom
412 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P0 General Philology. General Linguistics / általános filológia, általános nyelvészet
463 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P1 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
74 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PA Classical philology / klasszika-filológia
4 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PE English / anglisztika
37 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PF West Germanic / nyugati germán nyelvek (német, holland, fríz, afrikansz, jiddis)
111 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature / szláv, balti, albán nyelvek és irodalom
18 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom
691 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom: PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
94 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PI Oriental languages and literatures / keleti nyelvek és irodalmak
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania / kelet-ázsiai, afrikai, óceániai nyelvek, irodalmak
845 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában
468 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN0441 Literary History / irodalomtörténet
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN1560-1590 The Performing Arts / előadóművészet (tánc)
3 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN1993 Motion Pictures / filmművészet
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet
2 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PR English literature / angol irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PS American literature / amerikai irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PT Germanic literature / germán irodalmak
421 Subject = Q Science / természettudomány
184 Subject = Q Science / természettudomány: Q1 Science (General) / természettudomány általában
538 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika
75 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika
53 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA76 Computer software / programozás
214 Subject = Q Science / természettudomány: QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
319 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika
11 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC01 Mechanics / mechanika
18 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC02 Optics / fénytan
99 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC05 Physical nature of matter / részecskefizika
604 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia
6 Subject = Q Science / természettudomány: QD Chemistry / kémia: QD01 Analytical chemistry / analitikai kémia
546 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok
494 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE01 Geophysics / geofizika
195 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE04 Meteorology / meteorológia
28 Subject = Q Science / természettudomány: QE Geology / földtudományok: QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia
143 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz
296 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH301 Biology / biológia
319 Subject = Q Science / természettudomány: QK Botany / növénytan
510 Subject = Q Science / természettudomány: QL Zoology / állattan
6 Subject = Q Science / természettudomány: QP Physiology / élettan
81 Subject = Q Science / természettudomány: QR Microbiology / mikrobiológia
119 Subject = R Medicine / orvostudomány
681 Subject = R Medicine / orvostudomány: R1 Medicine (General) / orvostudomány általában
20 Subject = R Medicine / orvostudomány: RB Pathology / patológia, kórtan
9 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat
8 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat: RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry / idegkórtan, neurológia, pszichiátria
27 Subject = R Medicine / orvostudomány: RD Surgery / sebészet
34 Subject = R Medicine / orvostudomány: RJ Pediatrics / gyermekgyógyászat
110 Subject = R Medicine / orvostudomány: RK Dentistry / fogászat
41 Subject = R Medicine / orvostudomány: RS Pharmacy and materia medica / gyógyszerészet, gyógyászati eszközök
59 Subject = R Medicine / orvostudomány: RZ Other systems of medicine / orvostudomány egyéb területei
169 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság
224 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
1 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SB Plant culture / növénytermesztés
50 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SD Forestry / erdőgazdaság
85 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SF Animal culture / állattenyésztés
67 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SV Veterinary science / állatorvostudomány
84 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok
307 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: T2 Technology (General) / műszaki tudományokáltalában
21 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TA Engineering (General). Civil engineering (General) / általános mérnöki tudományok
29 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TE Highway engineering. Roads and pavements / közlekedésmérnöki, útépítési technika
47 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TH Building construction / mély-és magasépítés
4 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TJ Mechanical engineering and machinery / gépészmérnöki tudományok
57 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering / elektrotechnika, elektronika, atomtechnika
2 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás
314 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
1 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TP Chemical technology / vegyipar, vegyészeti technológia
37 Subject = T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok: TS Manufactures / gyártás, ipari termékek
278 Subject = U Military Science / hadtudomány: U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
135 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány
55 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z004 Books. Writing. Paleography
42 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z665 Library Science. Information Science
8 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z719 Libraries (General) / könyvtárak általában
19 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: ZA Information resources
9 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: ZA Information resources: ZA4450 Databases
16677 Type = Journal