Ugrás a tartalomhoz

Archívum: REAL-R

1929 Status = Published
3 Status = Unpublished
1 Subject = A General Works / általános művek: AC Collections. Series. Collected works / gyűjteményes munkák, sorozatok
1 Subject = A General Works / általános művek: AI Indexes (General) / indexek, mutatók
2 Subject = A General Works / általános művek: AZ History of Scholarship The Humanities / tudománytörténet, bölcsészet
7 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: B1 Philosophy (General) / filozófia általában
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BJ Ethics / erkölcstan: BJ1 Individual ethics / egyéni erkölcs
15 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BL Religion / vallás
1 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BM Judaism / zsidóság
64 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BR Christianity / kereszténység
11 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BS The Bible / bibliakutatás
13 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BT Doctrinal Theology / dogmatika
14 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BV Practical Theology / gyakorlati teológia
9 Subject = B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás: BX Christian Denominations / keresztény felekezetek
15 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: C Auxiliary sciences of history (General) / történeti segédtudományok általában
21 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CB History of civilization / művelődéstörténet
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan: CD922 Diplomatics / oklevéltan
7 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CE Technical chronology. Calendar / kronológia, naptár
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CJ Numismatics / éremtan
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia
1 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CS Genealogy / genealógia: CS1 Families / családtörténet
6 Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CT Biography / életrajz
20 Subject = D History General and Old World / történelem: D0 History (General) / történelem általában
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D2 Ancient History / ókor története: D26 History of ancient Greece / Ókori Görögország
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D3 Mediaeval History / középkor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: D4 Modern History / újkor története
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DM Eastern Europe / Kelet-Európa
2 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa
13 Subject = D History General and Old World / történelem: DN Middle Europe / Közép-Európa: DN1 Hungary / Magyarország
1 Subject = D History General and Old World / történelem: DS Asia / Ázsia
5 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: G Geography (General) / Földrajz általában
1 Subject = G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás: GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz: GF1 Settlement geography / településföldrajz
1 Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HN Social history and conditions. / társadalomtörténet
2 Subject = J Political Science / politológia: J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában
1 Subject = J Political Science / politológia: JA Political science (General) / politológia általában
1 Subject = J Political Science / politológia: JC Political theory / politikaelmélet, államtudomány
4 Subject = K Law: K Law (General)
4 Subject = L Education / oktatás: L1 Education (General) / oktatás általában
1 Subject = L Education / oktatás: LF Individual institutions (Europe) / oktatási intézmények, Európa
1 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: M1 Music / zene
2 Subject = M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották: ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: N Visual arts (General) For photography, see TR / vizuális művészet általában
1 Subject = N Fine Arts / képzőművészet: NX Arts in general / művészetek általában
6 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P0 General Philology. General Linguistics / általános filológia, általános nyelvészet
4 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: P1 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
8 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PA Classical philology / klasszika-filológia
61 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom: PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
18 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PN Literature (General) / irodalom általában: PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PR English literature / angol irodalom
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PT Germanic literature / germán irodalmak
1 Subject = P Language and Literature / nyelvészet és irodalom: PZ Childrens literature / gyermekirodalom
6 Subject = Q Science / természettudomány: Q1 Science (General) / természettudomány általában
6 Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika
13 Subject = Q Science / természettudomány: QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
2 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika
1 Subject = Q Science / természettudomány: QC Physics / fizika: QC01 Mechanics / mechanika
2 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz
2 Subject = Q Science / természettudomány: QH Natural history / természetrajz: QH301 Biology / biológia
1 Subject = Q Science / természettudomány: QK Botany / növénytan
1 Subject = Q Science / természettudomány: QL Zoology / állattan
10 Subject = R Medicine / orvostudomány: R1 Medicine (General) / orvostudomány általában
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RC Internal medicine / belgyógyászat
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RG Gynecology and obstetrics / nőgyógyászat, szülészet
1 Subject = R Medicine / orvostudomány: RS Pharmacy and materia medica / gyógyszerészet, gyógyászati eszközök
4 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
3 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SB Plant culture / növénytermesztés
1 Subject = S Agriculture / mezőgazdaság: SF Animal culture / állattenyésztés
1 Subject = U Military Science / hadtudomány: U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
56 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z004 Books. Writing. Paleography
1 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z665 Library Science. Information Science
2 Subject = Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány: Z719 Libraries (General) / könyvtárak általában
1980 Type = Book
13 Type = Book Section
1 Type = Other