Ugrás a tartalomhoz

Archívum: EDIT

11 1. A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában
10 10. Világháború, világforradalom, világbéke?
14 11. Egy másik Kelet-Európa
11 12. Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében
127 1956-os lapgyűjtemény
12 1993 előtti doktori disszertációk
9 2. A játék hatalma: futball, pénz, politika
12 3. 1968: Kelet-Európa és a világ
17 4. Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után
12 5. 1919: a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak
16 6. Rendszerváltás és történelem
27 7. Határokon túl
14 8. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában
39 9. Kelet-európai sorsfordulók
39 A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
110 A Gyermek
13 A normán innen és túl
2 Acta
1 Acta iuvenum
33 Acta Numismatica Hungarica
1 Acta philosophica
18 Acta Pintériana
16 Adatvédelem
56 Adsumus
93 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
123 Állam-és Jogtudományi Kar PHD
1530 Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae
27 Antikva-gyűjtemény (1501-1600 között külföldön megjelent nyomtatványok)
226 Antiquitas – Byzantium – Renascentia
10 Asszimilációs dokumentumok
18 Atelier 30
231 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
47 Az Eiffel-torony árnyékában
17 Az Eötvös Collegium további kiadványai
8 Barokk-gyűjtemény (1601-1700 között külföldön megjelent nyomtatványok)
110 Beszámolók, jelentések, munkatervek (EKL, EKSZ)
21 Beszámolók, munkatervek (EKSZ)
12 Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába
2 Bibliográfia (TÓK)
449 Biológia Doktori Iskola
1237 Bölcsészettudományi Kar PHD
16 Budapester Beiträge zur Germanistik
21 Budapesti Finnugor Füzetek
42 Central European Cultures
23 Central-European Journal of New Technologies in Research, Education and Practice
3 Civil Times
116 Communicationes Archaeologicae Hungariae
14 Culture and intercultural communication
12 DEAL 2020
11 DEAL 2022
1069 Dedikációk
28 Digitális Bölcsészet
363 Dissertationes Archaeologicae
3261 Disszertációk (ELTE PHD)
10 EDIT segédletek, tájékoztatók
1 EFOP pályázatok
102 Egyetemi Almanach
327 Egyetemi Beszédek
2333 Egyetemi folyóiratok, kiadványok
27 Egyetemi Fonetikai Füzetek
898 Egyetemi Fotótár
898 Egyetemi Fotótár
112 Egyetemi Könyvtár Hírlevelek
9 Egyetemi Könyvtár Naptárak
65 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
55 Egyetemi Meteorológiai Füzetek
5 Elektronikus dokumentumok (Könyvek, Folyóiratok)
21 ELPIS
39 ELTE BGGYK Videostúdió
4 ELTE BTK Videostúdió
6 ELTE Eötvös József Collegium régi könyveinek címlapjai
11881 ELTE Folyóiratok, kiadványok
739 ELTE Folyóiratok, kiadványok (ÁJK)
90 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BGGYK)
5201 ELTE Folyóiratok, kiadványok (BTK)
403 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EJC)
492 ELTE Folyóiratok, kiadványok (EKL)
287 ELTE Folyóiratok, kiadványok (IK)
201 ELTE Folyóiratok, kiadványok (Karon kívüli egységek)
273 ELTE Folyóiratok, kiadványok (PPK)
132 ELTE Folyóiratok, kiadványok (SEK)
1309 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TáTK)
334 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TÓK)
87 ELTE Folyóiratok, kiadványok (TTK)
10 ELTE Law Journal
4 ELTE Law Working Papers
9 ELTE PPK Videostúdió
4 ELTE TÓK Multimédia Módszertani Csoport Stúdió
17 ELTE UNIverzum
48 ELTE Videostúdió
242 Emlékkönyvek (MNYFI)
7 Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő (ECCE)
1309 Esély
6 Esélyegyenlőségi dokumentumok
81 Események, rendezvények
42 Eszmék, forradalmak, háborúk
56 Évkönyvek (TÓK)
149 Félúton konferencia
7 Festschrift
20 FILOGI
135 Filozófiatudományi Doktori Iskola
245 Fizika Doktori Iskola
90 Fogyatékosság és Társadalom
28 Főigazgatói utasítások (EKL)
198 Földtudományi Doktori Iskola
27 Folyamatleírások (EKSZ)
435 Fordítástudomány
134 Geodézia és Kartográfia
19 GeoMetodika
334 Gyermeknevelés
8 Gyertyánffy István Gyűjtemény
60 Gyógypaedagogiai Szemle
51 Háborúk, békék, terroristák
99 Hagyományok és kihívások
11 Hagyományok és kihívások III.
10 Hagyományok és kihívások IV.
12 Hagyományok és kihívások IX.
15 Hagyományok és kihívások V.
9 Hagyományok és kihívások VI.
10 Hagyományok és kihívások VII.
16 Hagyományok és kihívások VIII.
16 Hagyományok és kihívások X.
12263 Hevenesi Kaprinai Pray
48 Hindu istenek, sziámi tigrisek
43 Historia critica
80 Historical Studies on Central Europe
21 Hungarian Assyriological Review
23 IKR szabályzatok, segédletek
27 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok
99 Informatika Doktori Iskola
99 Informatikai Kar PHD
37 Ingenia Hungarica
48 Initium
285 Irodalomtudomány Doktori Iskola
49 JOG.történet
64 Joghistória
272 Jogi Tanulmányok
5 Jogtörténeti Értekezések
78 Jogtörténeti Szemle
115 Kalauz
38 Kari Naptárak
13 Katalógusok
192 Kelet-Európai Tanulmányok
250 Kémia Doktori Iskola
7963 Képgyűjtemény (Metszet, Térkép, Tájkép, Grafika, Fénykép)
35 Két világ kutatója
5170 Kisnyomtatványok
265 Kódexek
1 Konferencia beszámolók
456 Könyvtári dokumentumtár
24 Könyvtári Minőségfejlesztés (K21)
60 Környezettudományi Doktori Iskola
60 Közel, s Távol
29 Közép-Európai Arcképcsarnok
19 Kút
7 Kutatási jelentések
151 Kutatástámogatás
196 LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve
175 Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek)
122 Magyar Gyógypedagógia
56 Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
69 Magyar Nyelvőr
127 Magyar Siketnéma-Oktatás
408 Magyar Tanítóképző
110 Magyarságtudomány
101 Matematika Doktori Iskola
7 Médiakutató
18 Megformált beszéd, elfojtott hang
21 Mérnöki és Informatikai Megoldások
135 Micae mediaevales
1 Minőségbiztosítás
247 Modern Nyelvoktatás
25 MTMT segédletek
9085 MTMT Tudományos publikációk
41 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola
29049 Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár
42 Nemzetek és birodalmak
3 Neveléstörténet (TÓK)
248 Neveléstudományi Doktori Iskola
1146 Névtani Értesítő
10 NKA pályázatok
344 Nyelvtudományi Doktori Iskola
68 Nyomtatványok 1801-től napjainkig
12 Oda-vissza
683 Oktatási anyagok
139 Oktatási anyagok (ÁJK)
56 Oktatási anyagok (BTK)
298 Oktatási anyagok (Egyéb egységek)
84 Oktatási anyagok (IK)
1 Oktatási anyagok (PPK)
40 Oktatási anyagok (TáTK)
65 Oktatási anyagok (TTK)
15 Ősnyomtatványok
24 Ősrégészeti Tanulmányok
24 Ősrégészeti Tanulmányok – Prehistoric Studies III.
393 Öt kontinens
2 OTKA pályázatok
67 Pálos György Videótár
35 Pályázati Központ Hírlevél
12 Pályázatok, projektek
352 Pedagógiai és Pszichológiai Kar PHD
273 Pedagógusképzés
8 PENS
34 Perczel-glóbusz
30 Politikatudományi Doktori Iskola
32 Politikatudományi Tanulmányok
16 Prezentációk
22 Proceedings of DiSS 2019
104 Pszichológiai Doktori Iskola
9270 Publikációk
20 Revue d'Études Françaises
12 RMK-gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár, 1711-ig)
12 Roger Fenton képei
15 Saját kép – ellenkép
370 Sectio Biologica
1 Sectio Chimica
90 Sectio Classica
1 Sectio Geographica
169 Sectio Geologica
1 Sectio Geophysica et Meteorologica
392 Sectio Historica
500 Sectio Iuridica
1 Sectio Linguistica
1 Sectio Paedagogica et Psychologica
1 Sectio Philologica
1 Sectio Philologica Hungarica
1 Sectio Philologica Moderna
1 Sectio Philosophica et Sociologica
54 Siketnémák és Vakok Oktatásügye
55 Sorsok, frontok, eszmék
18 Statisztika (EKSZ)
132 Studia Slavica Savariensia
371 Szabadalmak, Pályázati termékek
50 Szabályzatok
19584 Szakdolgozatok
725 Szakdolgozatok (ÁJK)
725 Szakdolgozatok (ÁJK)
276 Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)
1724 Szakdolgozatok (Archív)
1203 Szakdolgozatok (ATIVIK)
5928 Szakdolgozatok (BGGYK)
436 Szakdolgozatok (Biológiai Intézet)
17 Szakdolgozatok (BTK)
150 Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)
264 Szakdolgozatok (Egészségfejlesztési és Sporttudomány Intézet)
662 Szakdolgozatok (Empirikus Tanulmányok Intézete)
309 Szakdolgozatok (Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet)
193 Szakdolgozatok (Fizikai Intézet)
306 Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)
333 Szakdolgozatok (FOTRI)
1 Szakdolgozatok (Germanisztika Intézet)
456 Szakdolgozatok (GTK)
456 Szakdolgozatok (GTK)
1204 Szakdolgozatok (GYMRI)
387 Szakdolgozatok (GYOPSZI)
1662 Szakdolgozatok (IK)
1662 Szakdolgozatok (IK)
31 Szakdolgozatok (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
208 Szakdolgozatok (Kémia Intézet)
739 Szakdolgozatok (Közgazdaságtudományi Intézet)
205 Szakdolgozatok (Matematika Intézet)
334 Szakdolgozatok (Neveléstudományi Intézet)
1 Szakdolgozatok (Nyelvi Közvetítés Intézete)
1763 Szakdolgozatok (Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete)
4 Szakdolgozatok (PPK-SEK)
2237 Szakdolgozatok (PPK)
1295 Szakdolgozatok (Pszichológiai Intézet)
1 Szakdolgozatok (Romanisztikai Intézet)
1195 Szakdolgozatok (Szociális Tanulmányok Intézete)
909 Szakdolgozatok (Szociológia Intézet)
733 Szakdolgozatok (Társadalmi Kapcsolatok Intézete)
6001 Szakdolgozatok (TáTK)
1060 Szakdolgozatok (TÓK)
1060 Szakdolgozatok (TÓK)
14 Szakdolgozatok (Történeti Intézet)
801 Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)
1498 Szakdolgozatok (TTK)
424 Szekfű Gyula hagyatéka
24 Szemle
135 Szociológia Doktori Iskola
3 TÁMOP pályázatok
60 Tankönyvek (TÓK)
83 Tanulmányok
135 Társadalomtudományi Kar PHD
264 Távol-keleti Tanulmányok
251 TDK/OTDK dolgozatok
66 TDK/OTDK dolgozatok (ÁJK)
4 TDK/OTDK dolgozatok (BTK)
3 TDK/OTDK dolgozatok (IK)
178 TDK/OTDK dolgozatok (TTK)
109 Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica)
1303 Természettudományi Kar PHD
111 Tervrajzok
13 Tétékás Nyúz
324 The AnaChronisT
222 THEMIS
432 Történelemtudományi Doktori Iskola
185 További publikációk, alkotások
1 További publikációk, alkotások (ÁJK)
2 További publikációk, alkotások (BGGYK)
25 További publikációk, alkotások (BTK)
38 További publikációk, alkotások (EKL)
19 További publikációk, alkotások (IK)
7 További publikációk, alkotások (Karon kívüli egységek)
9 További publikációk, alkotások (PPK)
3 További publikációk, alkotások (TáTK)
1 További publikációk, alkotások (TTK)
17 További segédletek, tájékoztatók
1239 Tudományos publikációk (ÁJK)
1 Tudományos publikációk (BDPK)
30 Tudományos publikációk (BGGYK)
3976 Tudományos publikációk (BTK)
135 Tudományos publikációk (EKL)
11 Tudományos publikációk (GTK)
223 Tudományos publikációk (IK)
10 Tudományos publikációk (Karon kívüli egységek)
1 Tudományos publikációk (MTMT)
531 Tudományos publikációk (PPK)
166 Tudományos publikációk (TáTK)
71 Tudományos publikációk (TÓK)
2692 Tudományos publikációk (TTK)
348 Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
91 Újkori (szakrendbe sorolt) kéziratok
223 Urálisztikai Tanulmányok
21 Űrlapok, formanyomtatványok
120 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
34 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016
38 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018
48 Valóságos könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020
38 Varietas Europica Centralis
171 Videotár
12 Vis-à-vis